Norsk transportnäring kräver krispaket för att rädda åkerierna

I Norge liksom i Sverige oroas transportbranschen över det skenande dieselpriset. Norges Lastebileier-Forbund, NLF och Logistik og Transport, NHO LT, har därför skrivit ett gemensamt brev till den norska finansministern där de kräver snabba åtgärder för att förhindra en konkursvåg i den norska åkerinäringen.

En rad internationella förhållanden, främst Rysslands anfallskrig mot Ukraina, har lett till en okontrollerad ökning av olje- och därmed dieselpriserna.
– Hittills har dieselpriset ökat med 32,9 % sedan 1 januari. Det här är nog bara början, och vi befarar en konkursvåg bland norska transportföretag, säger Geir A. Mo, på Norges Lastebileier-Forbund, NLF.

NLF och NHO Logistik og Transport (NHO LT) kräver nu i en gemensam skrivelse till Norges finansminister att regeringen måste leverera omedelbara åtgärder.

Listpriser som NLF har hämtat från Cirkle K i Norge visar att dieselpriset där har ökat med 32,9 procent från den 1 januari i år. Oljepriset väntas också fördubblas under de kommande månaderna – vilket kommer att leda till ytterligare prishöjningar.

Kostnaderna för företagen ökar nu så snabbt att de inte har en chans att höja priserna på sina tjänster i samma snabba takt. Prisökningen äter upp marginalerna, menar NLF.

Geir A. Mo, säger att smärtgränsen för norska lastbilsägare är nådd sedan länge, och att det nu finns ett akut behov av kraftfulla åtgärder för att möta krisen.
– Situationen för norska transportföretag blir mer kritisk för varje dag. Vi har medlemsföretag som idag inte vet om de kommer att kunna betala nästa dieselräkning – och som fruktar konkurs.

– Det är därför avgörande att regeringen snabbt kommer med ett krispaket för att hålla de skenande dieselpriserna under kontroll.

I brevet till finansministern föreslår organisationerna två åtgärder för att avhjälpa den uppkomna situationen:

  1. Tillfällig sänkning eller borttagande av vägtullen.
  2. Införande av ”Professionell diesel” i Norge.

– Norska staten tjänar enorma summor på den oljeprisutveckling vi ser nu. Ansedda ekonomer har räknat ut att Norge på grund av krisen kan tjäna sex gånger så mycket som beräknat i årets statsbudget. De här beräkningarna är givetvis behäftade med viss osäkerhet, men det råder ingen tvekan om att staten kommer att få enorma extraintäkter som ger mer än täckning för våra förslag, säger Are Kjensli på NHO LT.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-10 09:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränslepriser Ekonomi Konkurser NHO LT NLF Norge