Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad. Foto: Philip Lantz Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad. Foto: Philip Lantz

Helldén (MP): Inför CSN-lån för C-körkort

Stockholm vill minska antalet lätta lastbilar och se till att de som finns kvar går på el. Nu uppmanar staden regeringen att höja viktgränsen för B-körkort, så att fler får möjlighet att välja eldrift. Samtidigt vill staden införa CSN-lån för C-körkort.

Stockholms grönblå majoritet vill höja viktgränsen för B-körkort från 3,5 ton till 4,25 ton – men bara för den som kör på el. Syftet är att göra det lättare för företag med lätta lastbilar att ställa om till eldrift, för att minska klimatutsläppen och förbättra luftkvaliteten.
– Sverige måste göra sig av med dagens diesellastbilar, som både förstör klimatet och släpper ut ämnen som är skadliga att andas in. Vi behöver göra det ännu mer attraktivt att växla över till el, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Miljöpartiet skriver i ett pressmeddelande att elektrifieringen av lätta lastbilar idag hämmas av att lastvikten minskar vid byte från diesel till el, på grund av batteriets vikt. Den som vill köra på el, men behålla samma lastkapacitet, behöver gå över till en tyngre fordonsklass, som inte får köras med B-körkort.
– Många företag vill egentligen köra utsläppsfritt, men de tunga batterierna sätter stopp. Med tiden kommer batterierna att bli lättare, men fram till dess vill vi att regeringen ska höja viktgränsen för B-körkort, för förare som kör på el, säger Daniel Helldén.

Samtidigt vill Stockholms stad minska det totala antalet lätta lastbilar. Sedan år 2000 har de lätta lastbilarna i Sverige dubblerats, enligt myndigheten Trafikanalys. Det beror bland annat på att det råder brist på utbildade chaufförer med C-körkort, som kan köra tyngre lastbilar.
– Tyngre lastbilar kan ta större volymer och köra färre turer, vilket minskar trängseln i trafiken. Ändå ser vi hur de lätta lastbilarna bara fortsätter att svämma över våra vägar. Det är en trend som vi behöver bryta, säger Daniel Helldén.

Stockholms grönblå majoritet vill att regeringen ska vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder som gör att fler personer får möjlighet att ta C-körkort. Därmed skulle det bli lättare för företag att hitta chaufförer som kan köra de tyngre fordonen.
– Det kan till exempel handla om att göra det avdragsgillt för företag att vidareutbilda sina chaufförer med B-körkort. Vi vill också att regeringen ska införa CSN-lån för C-körkort, på samma sätt som idag ges för B-körkort, förklarar Daniel Helldén avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-03 15:16
Kategori: Nyheter
Taggar: CSN Elektrifiering Miljöpartiet Stockholm