Gruppchef Hans Qvant har ett stort förtroende för sin grupp som snart kommer att utökas. Foto: Heidi Bodensjö. Gruppchef Hans Qvant har ett stort förtroende för sin grupp som snart kommer att utökas. Foto: Heidi Bodensjö.

Halmstads yrkestrafikgrupp satsar framåt

Halmstads yrkestrafikgrupp kommer snart att söka mer personal. Gruppchef Hans Qvant är stolt över sin personal och tycker det är bra att deras sektion lyder under den operativa avdelningen under vilkens tak många enheter med specialfunktioner finns. Senaste tillskottet, en trafikpolis, menar att trafikdelen av Polisens arbete behöver få mer uppmärksam eftersom trafik är viktigt för både säkerheten och en sund konkurrens.

Vi besöker den väl etablerade kontrollplatsen Heberg utmed E6 norrgående och möts på platsen av den öronbedövande ljudnivån från motorvägstrafiken som endast med en glasbarriär är åtskild från kontrollplatsen. Att vägbeläggningen på sträckan dessutom är i betong, bidrar ytterligare negativt. Kanske hade en mur som den på kontrollplatsen i Helsingborg kunnat göra arbetsmiljön bättre, är en tanke som slår oss.

Vi träffar Hans Qvant som tillträdde gruppchef för Halmstads yrkestrafikgrupp 2020 dit han kom från trafikpolisen i Ljungby. Hur många i er grupp har behörighet att göra en fullständig kontroll av ett tungt fordon?`
– I vår grupp är det alla utom en. Våra bilinspektörer har en gedigen sakkunskap och även om våra trafikpoliser också har behörighet, är det bilinspektörerna som axlar den grävande rollen vid en kontroll, säger Hans Qvant.

Är yrkestrafiken ett område som ni i gruppen brinner för?
– Jag vill säga som så att alla trafikpoliser i Sverige som är utbildade och frivilligt har sökt sig till den verksamheten brinner både för yrkestrafik och trafik som helhet, säger Hans Qvant.
Tidigare i år gick en av era trafikpoliser i pension, hur många är ni totalt i er grupp?
– Åtta trafikpoliser och två bilinspektörer som har full behörighet. Jag själv har dock inte hela deras behörighet, säger han.

En stor fördel som Qvant lyfter, är att Halmstads trafiksektion lyder under den operativa enheten som omfattar många enheter med specialfunktioner som såväl hund, häst, bomb och gränspolis med huvudkontor i Göteborg. I yttre gruppen är fem samt två utredningsgrupper och sjöpolisen är också kopplad till sektionen. Halmstads trafikärenden hanteras av trafikåklagare i Karlskrona medan ärenden som exempelvis företagsbot kan landa hos allmänna åklagarna.

Hur ser framtiden ut? Kommer ni att vidareutveckla gruppen?
– Vi ska rekrytera mer personal, bland annat en bilinspektör och vi vet att det finns intresserade kandidater, säger Hans Qvant.

Det senaste tillskottet är en ny trafikpolis som själv sökt sig till trafikgruppen. Han har varit polis i åtta år inom olika avdelning. Av säkerhetsskäl har han skyddade personuppgifter. Kollegorna beskriver honom som engagerad och framåt. Han har även genomgått grundkursen för besiktningsbehörighet.
– Jag har alltid tyckt trafik är roligt och viktigt, men jag upplever att trafikdelen kanske inte får den uppmärksamhet den behöver få. Initialt har det inte varit yrkestrafiken som lockat utan mer trafik som helhet, men yrkestrafiken är jätteviktig. Den ska utövas på lika villkor och regelverken måste efterlevas, säger han.

Att arbeta med yrkestrafiken säger han är komplicerat. Det är många olika lagrum som ska appliceras i och med att det inte sällan handlar om utländska aktörer.
– Jag ser fram emot att utvecklas inom området och det gäller att fråga dem som kan, exempelvis våra fantastiskt duktiga bilinspektörer, säger han.

Att få hantera ett ärende med en manipulerad färdskrivare tycker han skulle vara en bra erfarenhet. Vilka utbildningar har du framför dig nu närmast?
– Kör- och vilotid samt farligt godsutbildning. Det ser jag fram emot och under tiden tar jag till mig all erfarenhet jag kan få av mina äldre kollegor såväl praktiskt som teoretiskt, avslutar han.

Inom kort kommer ni att få stifta närmare bekantskap med två av Halmstads bilinspektörer.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-16 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Besiktningsbehörighet Bilinspektör Färdskrivare Halmstad Heberg Polisen Trafikpolis Yrkesmässig Trafik Yrkestrafik