Entreprenadbranschen urstark, men utmaningarna är stora

Mässan Entreprenad Live har genomfört sin årliga temperaturmätare och undersökningen bland mässans besökare visar på en positiv men svårnavigerad framtid.

Det viktigaste när de skapar och arrangerar Entreprenad Live är att förstå besökarna.
– Mässan är till för entreprenörerna Vi vill lära oss, förstå och skapa en mötesplats som skapar värden och är en vägvisare, säger Hans-Erik Kristensson, projektledare för mässan.

En undersökning visar att konjunkturen för entreprenadbranschen är starkare än på länge. De flesta har extremt mycket att göra och så ser det ut under lång tid framöver. Utmaningarna ökar dock och det sprider en osäkerhet. Rekrytering av personal har under lång tid varit ett problem. Det kvarstår, men nu har det tillkommit ytterligare osäkerhetsfaktorer som skapar huvudbry.

Den främsta osäkerhetsfaktorn just nu är kostnadsökningarna som branschen upplever med bland annat ökade och osäkra drivmedelskostnader, men även andra kostnadsökningar i form av räntor, material, maskiner och utrustning.

Teknikutvecklingen är positiv, men det är en förändring. Digitalisering i olika former gör vägvalen och besluten svårare och miljökrav och därmed dokumentationen ökar dramatiskt. Inte mindre än en tredjedel av entreprenörerna som besvarade enkäten svarade att de kommer att tvingas att förändra sitt sätt att arbeta framöver.

Entreprenörerna vill och behöver fortsatt investera i nya maskiner och utrustning, behovet av att rekrytera ny personal har aldrig varit högre.
– Det som markant sticker iväg i denna undersökning är frågor kring drivlinor, bränsleval, elektrifiering samt de ökade miljökraven från samhälle och köpare. Här vill man se en ökad politisk långsiktighet och samstämmighet, säger Hans-Erik Kristensson.

Tydligheten ökar när det gäller behovet av att träffas. Det är dels behovet av att hålla sig uppdaterad, träffa leverantörer och att utveckla sig själv och sin verksamhet. Man ser fortfarande de regionala mässorna som ett effektivt, enkelt och roligt sätt att stärka sig själv och sin verksamhet.
– Det är inte så konstigt att behovet att träffas upplevs som rekordstort just nu. Det rullar på i allt högre takt, men återigen, det är inte enkelt. Mässan löser inte allt men att ses, kolla nyheter, träffa leverantörer och byta erfarenheter är självklart en mycket god väg att kraftsamla och ta sig vidare, avslutar Hans-Erik Kristensson.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-18 08:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Anläggning Digitalisering Drivmedelskostnader Elima Entreprenad Gräv Kostnadsökningar Miljökrav transporter