Digitalisering

Listar alla artiklar taggade med: Digitalisering

Dags att anmäla sig till eventet:

Digitalisering av transportbranschen – Du är inbjuden!

Den 13 april bjuder Project44 in dig till diskussion om digitalisering av transportbranschen och som avslutning sker den globala lanseringen av spårningstjänsten Carrier Visability Operation Center. Både eventet och tjänsten som lanseras, tillhandahålls kostnadsfritt.

Projekt om kostnadsfri godsspårning tar sikte på åkerierna

Den 13 april bjuder Project44 in till ett globalt, digitalt event på temat ”digitalisering av transportbranschen”. Eventet följs av den globala lanseringen av deras Carrier Visability Operation Center. Eventet är gratis och åkerierna erbjuds att kostnadsfritt kopplas upp i samt använda nätverket. I eventet deltar branschledande personer för att samtala om vikten av digitalisering och visibilitet i realtid.
VBG onspot

SAP och Girteka Logistics digitaliserar transportindustrin

SAP har inlett ett samarbete med Girteka Logistics, Europas största transportföretag inom FTL (Full Truck Load) Girteka Logistics, vill digitalisera hela sin verksamhet som ett led i sin tillväxtplan för 2025 med hjälp av SAP:s tekniska plattform och branschanpassade lösning för transportföretag.
Prenumeration 2020-09

Ett glapp mellan digitala transportlösningar och de fysiska transporterna på vägen

Den 29 maj hölls ett seminarium i Helsingborg med tyngdpunkten på vikten av transparens, uppföljning, kontroll och toppmodern utrustning inom transporter. Talarnas framföranden var informativa och intressanta. Digitaliseringen vinner allt mer mark inom allt fler områden och vi undrar om det finns en risk att verkligheten, den fysiska transporten, glöms bort när allt ser rent och kliniskt ut på datorskärmen.

Modernare regler om fraktsedlar på gång – välkomnas av Sveriges Åkeriföretag

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att regleringen av godstransporter på väg anpassas till elektroniska fraktsedlar. Sveriges Åkeriföretag välkomnar att regeringen äntligen kommit med detta förslag.
Daf