Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys. Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys.

Elektrifiering och europeiseringen av elmarknaden väntas leda till högre elpriser och störningar

Tillväxtanalys publicerade den 22 mars en rapport om konsekvenserna av elektrifiering och europeisering av elmarknaden utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Studien visar att elektrifieringen av industri och transporter och en europeisering av elmarknaden leder till högre elpris.

Dessutom kommer en förändrad produktionsmix sannolikt att leda till ett mer volatilt elpris,säger Simon Falck, analytiker på Tillväxtanalys.
– Effekterna av ökande elpriser är särskilt stora för den elintensiva industrin och kan ge negativa konsekvenser på sysselsättning, investeringar och produktion.Vi ser också risker för ökade leveransstörningar i form av strömavbrott som en följd av en ökad andel icke-planerbar kraftproduktion i kombination med ökad efterfrågan på el. Kostnaderna för störningarna kan bli stora, säger han vidare.

Förutom konsekvenser för elintensiv verksamhet, belyser rapporten samhällsekonomiska motiv för att stödja utvecklingen av hela eller delar av den elintensiva industrin.
– Stöd till marknadsaktörer kan motiveras när marknadsmekanismen inte fungerar på ett effektivt sätt. Fokus bör vara på stöd via brett utformade FoU-satsningar, snarare än riktade skattesänkningar mot specifika verksamheter som exempelvis datahallar. Ett borttagande av energiskatten på el oavsett användningsområde kan av detta skäl vara motiverat, säger han.

Avslutningsvis säger Simon Falck att Tillväxtanalys bedömer att begränsa elexporten inte kan vara en samhällsekonomiskt hållbar lösning.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-23 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Elpriser Europeisering Fossilfritt Leveransstörningar Miljö Tillväxtanalys