Elpriser

Listar alla artiklar taggade med: Elpriser

SIFO: Minskat intresse för elbilar efter elprischocken

En av sex svenskar säger att deras intresse för att äga elbil har dalat på grund av de höga elpriserna. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Elektrifiering och europeiseringen av elmarknaden väntas leda till högre elpriser och störningar

Tillväxtanalys publicerade den 22 mars en rapport om konsekvenserna av elektrifiering och europeisering av elmarknaden utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Studien visar att elektrifieringen av industri och transporter och en europeisering av elmarknaden leder till högre elpris.

Vrid tillbaka klockan och rädda åkeriföretagen

DEBATT
Att införa ett nytt ”Nordpool” för dieselpriset är fel väg att gå. Energi, oavsett i vilken form, ska inte kosta olika beroende på var i landet man bor – inte heller om man kör privat, i tjänsten eller om man kör transporter i kommersiellt syfte. Om vi vill bibehålla bilden av Sverige som ett solidariskt land, måste vi faktiskt leva som vi lär.
Skatt på skatt är opassande, omoraliskt och uppfattas av gemene man som ”girigt”. Sverige – vi har ett problem. Men det finns lösningar – om bara den politiska viljan finns. Frågan är bara om den viljan verkligen finns?

Elektrifieringen ger nu avtryck i ökad elförbrukning

Under en lång rad av år har elförbrukningen legat stabil i Sverige. Men nu räknar Svenska kraftnät i en ny rapport att den börjar skjuta fart. Framför allt på grund av nya industrietableringar och nya serverhallar.

Som sagt: ”Vad fan får jag för pengarna”

Elektrifiering har blivit ett mantra för alla som av olika anledningar vill hävda sig i miljödebatten. Så snart någon nämner ordet ”miljö” är det inte många som vågar ta en debatt för att ifrågasätta rimligheten i till exempel nya skattepålagor.
Men frågan är ändå om vi snart inte är tvingade till att sätta ner foten och fundera över tingens ordning? Inte minst av ren självbevarelsedrift.

Debattartikel

Gott nytt år var det ja, men blir det verkligen så?

Ett år har passerat och ett nytt år har startat, så långt är det rätt, men inte något nämnvärt längre tyvärr. Det må vara ett nytt år då man hoppas att saker och ting ska bli bättre än det som varit, men starten som detta nya år börjat med, känns mer som en början till slutet för svensk industri.

Jönsson mötte Ygeman för att diskutera tröga bidragssystem och skenande elpriser

I slutet av juni i år överlämnades en Volvo FM Electric till Börje Jönsson Åkeri i Helsingborg. När vi pratar med åkeriets vd, Ulf Jönsson i förra veckan, berättar han att den helelektriska dragbilen rullar 600 mil i veckan. Själva lastbilen fungerar precis som förväntat – bra. Däremot finns det annat som kunde ha varit bättre.
- Att hinna med att ladda batterierna kan vara det som ställer till det emellanåt, förklarar Ulf Jönsson.