Fordon och personer på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv Fordon och personer på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Morell efterlyser regler för kontroll av utstationerade förare

I en interpellation till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) efterlyser Thomas Morell (SD) ”nödvändiga regler och rutiner” för att polisen ska kunna kontrollera att utländska förare följer regelverket för utstationering.

Morell skriver att polisen, från den 2 februari, har möjlighet att kontrollera om utländska chaufförer som kör cabotagetrafik har en ifylld utstationeringsdeklaration. Men ännu har inte regeringen tagit något beslut om regler eller rutiner för hur lön och annan ersättning ska kontrolleras.

Thomas Morell menar att trots att regeringen har haft god tid på sig att utforma dessa regler är de ännu inte på plats.

”Det är en saktfärdighet som trotsar all beskrivning och gör det nya regelverket tandlöst. Regeringen borde vara insatt i hur omfattande fusket är och skulle givetvis sett till att allt var på plats när regelverket började gälla.”, skriver Morell.

Avslutningsvis frågar Thomas Morell när regeringen avser ”att besluta om nödvändiga regler och rutiner för att kontrollera att förare följer regelverket för utstationering?”.

Senast den 24 februari ska Morgan Johansson ha besvarat Thomas Morells fråga.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-03 10:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Interpellationer Morgan Johansson Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Utstationering