Nej, Transportstyrelsen betalar inte tillbaka många förskott

Tidningen Proffs är sannolikt ”Sverigebäst” på att rapportera om de otillåtna cabotage som avslöjas på landets vägar. Ändå skriver vi av olika anledningar långt ifrån om alla. För om vi hade gjort det så hade vi kunnat publicera nära nog en ”cabotageartikel” om dagen under året som gått.

När vi publicerar våra artiklar om cabotage är det inte alldeles ovanligt att läsare reagerar och frågar om förskotten betalas tillbaka till åkerierna. Eller om beloppen sänks efter att Transportstyrelsen har färdigbehandlat ett ärende.

Vi kontaktar Monica Näslund, pressansvarig på Transportstyrelsen, för att få svar på våra läsares funderingar.

Händer det att Transportstyrelsen ändrar avgiften?
– Hittills har vi inte beslutat om att sätta ned eller efterge sanktionsavgiften i något ärende. Vi höjer inte sanktionsavgiften i våra beslut. Däremot höjdes sanktionsavgiften den 1 december 2021 från 40 000 kronor till 60 000 kronor, förklarar hon.

Och hur ligger det till med återbetalningar? Förekommer det att Transportstyrelsen betalar tillbaka förskotten – och i så fall hur vanligt är det?
– Det förekommer att vi fattar beslut om att återbetala förskott. Det är inte särskilt vanligt. Sett till antalet inkomna ärenden per år rör det sig kanske om en handfull ärenden, där vi återbetalar förskott, berättar Monica.

Hur många ”cabotageärenden” rapporterades in till Transportstyrelsen under 2021?
– När det gäller statistiken så råder där eftersläpning i inrapporteringen av beslut. Men om vi anger hur många ärenden som inkom till oss under 2021 så är det totalt 321 stycken, avslutar Monica Näslund.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-13 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagebrott Otillåtet cabotage Sanktionsavgifter Transportfusket Transportstyrelsen