Foto: Tekniska verken i Linköping Foto: Tekniska verken i Linköping

Explosionsartad försäljning av biogas till åkerier

Under 2021 ökade Svensk Biogas, försäljningen till åkerisegmentet av sin lokalproducerade biogas med 145 procent jämfört med 2020. När aktörer inom transportsektorn satsar på omställning från fossila bränslen, går alltfler åkerier över till att använda förnybar biogas i flytande (LBG) och komprimerad form (CBG).

I rötningsanläggningen utmed E4-an i Linköping tillverkar och energiförtätar Tekniska verken den biogas i flytande och komprimerad form som Svensk Biogas levererar till transport- och industrisektorn.

Eftersom det är en lokalt producerad produkt kan priset hållas på en låg och stabil nivå och kunderna slipper vara beroende av volatila fossila drivmedelspriser. Försäljningen av komprimerad biogas (CBG) på Svensk Biogas publika tankstationer ökade under 2021 i samtliga kundsegment.

Drygt två år efter att Tekniska verkens helägda dotterbolag Svensk Biogas började sälja LBG till lastbilar, fortsätter företaget att satsa på åkerisegmentet. Bland annat öppnar en tredje tankstation i Norrköping under 2022.

”Efterfrågan av biogas på marknaden är hög”, berättar Erik Nordell som är produktansvarig för LBG på Tekniska verken i Linköping.
– För långväga tunga transporter som vill ställa om till fossilfritt finns det inte så många hållbara alternativ. Biogasen på våra tankställen är i dagsläget cirka 30-35 procent billigare än diesel, samtidigt som den är helt förnyelsebar. LBG är en lösning som finns tillgänglig här och nu till ett attraktivt pris för tunga lastbilar, tillägger Erik.

Patrik Aronsson, produktansvarig för CBG på Tekniska verken, menar att biogas är en riktig win-win även på andra sätt:
– Dels underlättar vi för våra kunder att minimera sina nettokoldioxidutsläpp jämfört med diesel och bensin, och dels får vi en cirkulär ekonomi tack vare biogasen. Vår biogas är producerad av matavfall och andra restprodukter och det känns bra när vi kan sluta kretsloppet, avslutar Patrik Aronsson.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-26 07:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Biogas CBG LBG Miljö