Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffar pressen inför rådsmötet. Foto: EU-representationen Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffar pressen inför rådsmötet. Foto: EU-representationen

Transportsektorns klimatomställning på EU-möte

Tre lagstiftningsförslag på transportområdet som ingår i EU:s klimatpaket Fit for 55 står på dagordningen när EU:s transportministrar träffas i Bryssel idag den 9 december.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige.

Det ena förslaget handlar om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och syftar till att det ska finnas en tillgänglig och användbar infrastruktur i hela EU.

Vägfordon, fartyg och flygplan som använder alternativa bränslen ska enkelt kunna nyttjas inom hela EU och ett särskilt fokus ligger på elektrifiering av lätta och tunga fordon.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar en revidering av direktivet som är en viktig del i Fit for 55-paketet och att bidra till en fossilfri transportsektor.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth representerar Sverige på mötet.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-09 11:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifiering EU Miljö