Lastbilstillverkare går samman för att skynda på utbyggnaden av laddningsnätverk

De tre ledande kommersiella fordonstillverkarna Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON Group har undertecknat ett bindande avtal om att skapa ett samriskföretag för att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna, tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa.

Parterna har åtagit sig att initiera och påskynda den nödvändiga uppbyggnaden av laddinfrastruktur för det ökande antalet elfordonskunder i Europa och bidra till klimatneutrala transporter i Europa till 2050. Bildandet av samriskföretaget förutsätter att myndighetsgodkännanden erhålls.

Samriskföretaget – som ska ägas till lika delar av de tre parterna – är planerat att starta sin verksamhet 2022 efter att alla godkännandeprocesser har slutförts. Parterna åtar sig tillsammans att investera 500 miljoner euro, vilket antas vara den i särklass största investeringen hittills i laddinfrastruktur inom den europeiska tunga lastbilsindustrin.

Planen är att installera och driva minst 1 700 högpresterande gröna laddningspunkter vid och nära motorvägar samt vid logistik- och destinationspunkter, inom fem år från etableringen av samriskföretaget. Antalet laddningspunkter förväntas utökas avsevärt över tid genom samarbeten med ytterligare partner samt offentlig finansiering.

Det planerade samriskföretaget kommer att drivas under en egen företagsidentitet och vara baserat i Amsterdam, Nederländerna. Samriskföretaget kommer att bygga på de grundande partnerföretagens breda erfarenheter av och kunskaper om tunga lastbilar.

Samriskföretaget kommer att fungera som en katalysator och ett verktyg för att realisera Europeiska unionens Green Deal för att uppnå koldioxidneutrala godstransporter innan 2050 – genom att både tillhandahålla nödvändig infrastruktur och tillgodose målsättningen att använda grön energi vid laddningspunkterna. Samriskföretaget som skapas av Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP utgör ett svar på det akuta behovet av ett högpresterande laddningsnätverk för att stödja lastbilsoperatörerna i sin övergång till koldioxidneutrala transportlösningar, framförallt när det gäller tunga fjärrtransporter.

En högpresterande laddningsinfrastruktur som möjliggör fjärrtransporter med lastbilar är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt uppnå betydande utsläppsminskningar. Detta initiativ är en viktig start som påskyndar utvecklingen mot att göra koldioxidneutrala tunga lastbilar och bussar till en framgångssaga, skriver Volvo i ett pressmeddelande.

Fordonstillverkarna kommer som tidigare nämnt att äga lika stora andelar i det planerade samriskföretaget, men fortsätter vara konkurrenter inom alla övriga områden. Bildandet av samriskföretaget förutsätter att myndighetsgodkännanden erhålls.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-16 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifiering Laddinfrastruktur Laddning Miljö