Europeiska transport- och logistikindustrin uppmanar EU-kommissionens ordförande att vidta åtgärder mot Österrike

Österrikes policy att begränsa godstransporter på väg i Tyrolen hindrar alltmer möjligheten att tillhandahålla tjänster och transportera varor genom en av de viktigaste transitkorridorerna i EU, Brennerpasset, med cirka 7 000 lastbilsrörelser per dag.

Efter en försämring av situationen har 13 transport- och logistikföreningar från hela EU i ett brev uttryckt sin oro över svårigheterna med att transportera gods på väg över Tyrolen. Brevet skickades idag till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Föreningarna har upprepat sin uppmaning till Europeiska kommissionen att fullgöra sin roll som EU:s fördragsväktare och att stoppa Österrikes illegala antitransitåtgärder.

Redan i mars 2021 har föreningarna skrivit till EU-kommissionens ordförande och lyft behovet av ett brådskande ingripande från Europeiska kommissionen och inledandet av ett överträdelseförfarande mot Österrike. Något svar på det brevet kom aldrig. Man menar att EU-kommissionens ordförande inte lyssnar på branschens uppmaning sedan dess.

Dagens brev innehåller kritiska exempel på effekterna av Österrikes transitpolitik som resulterade i en allvarlig påkörning bakifrån med en tankbil med en stängning av motorväg A8 i båda riktningarna under 24 timmar förra veckan, vilket skapade tiotals kilometer av köer i Bayern.

Dessutom har det skapats massiva trafikstockningar när man ska passera över Brennerpasset. Köer på upp till 70 km har nu blivit en vanlig företeelse i Bayern. Detta har lett till orimliga föroreningar för boende och miljö på den tyska sidan av Inndalen. Dessutom måste de inblandade lastbilschaufförerna vänta under osäkra förhållanden utan tillgång till sanitära faciliteter, vilket återigen skapar utmaningar för ett viktigt yrke som dras med en dramatisk brist på arbetskraft.

År 2020 passerade 2,31 miljoner lastbilar genom Brennerpasset. För att flytta dessa transporter till järnväg skulle 428 RoMo-tåg per dag behövas. För närvarande färdas endast cirka 30 RoMo-tåg per dag över Brenner.

Järnvägen kommer inte att kunna tillhandahålla tillräcklig kapacitet för att ta hand om vägtransporterna inom överskådlig framtid eftersom färdigställandet av Brennertunneln inte förväntas vara klar förrän tidigast 2032 och färdigställandet av tillfartslederna på den tyska och italienska sidan troligen kommer att ta årtionden.

Transport- och logistikbranschen kräver därför att EU-kommissionen vidtar åtgärder för att stoppa denna outhärdliga ekonomiska och sociala situation och komma med lösningar för att upprätthålla kontinuiteten i vägfrakten över Tyrolen nu.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-01 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Brennerpasset Covid EU-kommissionen Inndalen Österrike RoMo-transporter Sanitär Miljö Utsläpp Vägtransport