Foto: Göran Rosengren Foto: Göran Rosengren

Elektrifieringskommissionen presenterar 10 steg som ska påskynda elektrifieringen

Elektrifieringskommissionen presenterar idag en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

– Ambitionerna på klimatområdet måste höjas och Sverige ska var en föregångare i klimatomställningen. För att klimatmålen ska kunna nås krävs en omfattande elektrifiering av vägtransporterna och elektrifieringen behöver ske i närtid. Den resa Sverige har gjort för elektrifieringen av personbilar ska vi nu göra för lastbilar, men snabbare. De tio stegen i handlingsplanen visar vägen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är ordförande i Elektrifieringskommissionen, i ett pressmeddelande.

Utbyggnaden av snabbladdning och tankinfrastruktur påbörjas nu genom en rad initiativ och i bred samverkan mellan aktörer. Parallellt med utbyggnaden initieras viktiga forsknings- och demonstrationsprojekt för att bättre förstå nya behov av ladd- och tankinfrastruktur för logistikflöden.

De konkreta initiativ och åtaganden som presenteras i Elektrifieringskommissionens handlingsplan, bidrar till att påskynda elektrifieringen av vägtransporter och ger en bild av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar.

Elektrifieringskommissionen består av företrädare från näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor. Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ordförande.

I kommissionen ingår:

 • Anna Pettersson, Utvecklingsdirektör Region Västerbotten
 • Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution
 • Christian Levin, vd Scania
 • Elvir Dzanic, vd Göteborgs hamn
 • Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg Transportföretagen
 • Hans Kreisel, vd Nordion Energi
 • Jenny Larsson, vd Hitachi ABB Power Grids i Sverige och ordförande för Näringslivets transportråd
 • Jesper Wigardt, direktör, Northvolt
 • Jessica Sandström, produkt- och försäljningsdirektör, Volvo AB
 • Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution
 • Johanna Lakso, vd Power Circle
 • Linda Olofsson, föreståndare Swedish Electromobility Centre
 • Niclas Mårtensson, vd Stena Line
 • Roger Blom, vd Ernsts Express
 • Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne
 • Elisabet Falemo, Särskild utredare Elvägar

Läs mer:

Elektrifieringskommissionen 
Informationsmaterial: Eldrivna transporter på väg

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-28 09:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Elektrifiering Elektrifieringskommissionen Miljö Regeringen