Ibland ger sig ledningen också ut på ”golvet”. Här är det Johnny ”Berra” Berntsson, vd på Nickes Åkeritjänst, som gjort precis det. Foto: Nickes Åkeritjänst.

Nickes Åkeritjänst AB: Det går visst att driva ett svenskt bemanningsföretag

Begreppet bemanningsföretag ger många en dålig smak i munnen. Genom åren har vi sett exempel på bemanningsföretag för exempelvis chaufförer där verksamheterna lämnat allt, eller i varje fall mycket, att önska både i kvalitet, arbetsmiljö och transparens. Utländska bemanningsföretag har blivit fler och erbjuder utländska förare till ett minst sagt överkomligt pris. Går det att driva ett konkurrenskraftigt, svenskt bemanningsföretag idag med de kostnader det innebär?

Ja, säger man på Nickes Åkeritjänst i Jonsered. ”Vår vision är att bli den största aktören i branschen”. Vi talar med ägaren Niklas Fredlund, arbetsledaren Mattias Cedcrona och vd Johnny Berntsson. Håkan Asplind som också äger företaget, kan tyvärr inte medverka just idag. På Nickes Åkeritjänsts hemsida läser vi positiva omdömen från några av deras kunder såsom Grödinge Frakt, Sandahls Goods & Parcel, DB Schenker och AHL Johanssons Åkeri. Det går verkligen att driva bemanningsföretag och att göra det rätt, hävdar Nickes.

Redan idag är Nickes Åkeritjänst en av de största aktörerna inom bemanning av förare i Göteborg, Östergötland och i Jönköping. Inom kort startar man upp även i Stockholm Syd. Man erbjuder personal för ett brett spektra av arbetsuppgifter och man har även egen utbildning i ADR- och YKB för såväl för externa deltagare som för de egna anställda varav de sistnämnda inte betalar för utbildningen.
– Vår personal är anställd av oss och vi har bara ett fåtal F-skattare som endast kör extra, säger Niklas Fredlund.

Nickes Åkeritjänst är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal med Almega och alla LO-förbunden där Transport är den lokala arbetstagarparten.
– Vi har arbetsgivaransvaret för alla våra kollegor och vår personal ska inte ha sämre lön eller villkor än de andra på ett företag de kommer till, säger Johnny Berntsson.
Föraren rapporterar själv sina arbetstider till Nickes via ett tidrapporteringssystem och får sedan lönen utbetalad där alla avgifter som ska betalas sköts av Nickes som sedan fakturera kunden med en viss marginal för att kunna driva verksamheten.

Den direkta arbetstidsrapporten ger Nickes kontroll över att arbetstidslagen följs.
– Däremot är det ett personligt ansvar att följa kör- och vilotidsreglerna, men ser vi överträdelser där tar vi ett enskilt samtal med den aktuella föraren, säger Mattias Cedcrona.

Nickes Åkeritjänst har ungefär lika många fasta som tillfälliga uppdrag och de anställda har en garantilön enligt bemanningsavtalet när de inte är sysselsatta. I och med att personalen är anställd, utgår det även ersättning under sjukskrivning.
– Eftersom vi är auktoriserade blir vi varje år granskade av Almega för att få behålla auktoriseringen. Det är ett kvitto på att vi driver företaget på ett seriöst sätt, säger Niklas.

Niklas och kollegorna förstår att bemanningsföretag har blivit stigmatiserade, men det är också en av anledningarna att Nickes Åkeritjänst startade. Man skulle visa att det går att göra rätt och med kvalitet.
– Det finns ett behov av våra tjänster och den flexibilitet det kan erbjuda företag under toppar i produktionen samt kan skapa lugn för den mindre åkaren som inte själv behöver leta upp en förare om den ordinarie skulle bli sjuk eller skadad långt hemifrån, säger Johnny.
Om någon av Nickes förare blir sjuka eller inte kan jobba av någon anledning, har kunden en garanti på att man löser situationen. Ibland kör ledningen också själv, bland annat för att upprätthålla kompetensen och synas bland medarbetare och kunder.

Hos Nickes kan nyutbildade/orutinerade förare lättare kan komma in i branschen genom att de får möjlighet att gradvis ”växla upp” från lättare uppdrag till så småningom mer komplicerade.
– Ett åkeri behöver oftast en förare som redan från början kan allt och då kan de tveka inför att anställa en nyutbildad förare, säger Mattias, men tillägger att de, precis som resten av transportbranschen, också har svårt att hitta tillräckligt med personal.
Att Nickes har egna utbildningar för ADR och YKB, har exempelvis underlättat för äldre förare att komma tillbaka till yrket.

Behovet av dragbilsförare täcks inte sällan upp av att transportörer inte bara tar in hela utländska ekipage, utan även anlitar Östeuropeiska förare från bemanningsföretag i dessa länder. Tjänster som ofta erbjuds till ett lägre pris än de svenska motsvarigheterna kan göra, kanske på bekostnad av kvalitet och minskad insyn i verksamheten.

Är dragbilsåkerierna intresserade av svenska bemanningsförare med kvalitet och transparens i företaget till den kostnad det betingar?
– Dragbilssidan har förändrats genom åren. Inte till det bättre vill jag tycka. Det är den absolut smalaste delen av vår verksamhet. Det ska vara om en nödsituation uppstår som vi får skicka en förare. Uppdrag, i ordets riktiga bemärkelse, får vi inte på dragbilskörningar och löstrailerkörningar, avrundar Niklas, Johnny och Mattias.

 Till vänster står Sanna som är arbetsledare Jönköping och till höger står Evelina, en av chaufförerna i Jönköping. Foto: Nickes Åkeritjänst.
Till vänster står Sanna som är arbetsledare Jönköping och till höger står Evelina, en av chaufförerna i Jönköping. Foto: Nickes Åkeritjänst.