Vet du vad som gäller för att köra i out-läge med färdskrivaren?

Vår redaktion får emellanåt samtal som vill ta upp vad som gäller för att få köra i out-läge med färdskrivaren. Vi läser även i kommentarsfält möjliga, men även omöjliga möjligheter som anges. Vi får också höra om hur arbetsgivare uppmanar chaufförer att köra på out-läge trots att det inte är tillåtet i vissa situationer. Vi kontaktat Transportstyrelsen för att få svar.

Inte sällan kommer det samtal från förare som vill ta upp körning på out-läge. Ofta är det förare som kör snöröjning och anläggningsfordon. Ett samtal gällde just snöröjning och att det skulle vara så ”uselt betalt att det körs snö på nätterna och grus på dagarna”, men får man det om man precis innan kört snö?”.

Flera andra samtal handlar om anläggningsfordon som är med på vägbyggen. ”Ibland vill de att vi som kör ska fortsätta köra trots att vi inte har körtid bara för att de vill få sträckan klar, men då har vi ju inte körtid till nästa dag och då kör vi på out”, säger en förare som tog kontakt.

Gemensamt för dem som kontaktat oss är att de känner att gränsen mellan när det är korrekt att köra på out-läge och när inte, töjs på. Det har blivit lite ”så här har vi alltid gjort – rätt eller fel – men när det blir fel så är det föraren som drabbas”. Just att ”så här har vi alltid gjort” gör att kunskaperna om vad som faktiskt är rätt och vad som är fel, riskerar blekna. Svårast kan det vara för de som är nya i branschen och som kanske litar på chefen eller på dem som kört längre.

Vi frågar Transportstyrelsen om i vilka situationer man för köra med färdskrivaren i out-läge.
– Du får köra i out-läge när du utför en transport som är undantagen från kör- och vilotidsförordningen, (EU) 561/2006, säger Transportstyrelsen.

När man kör i out-läge, ska förarkortet sitta i eller inte?
– Förarkortet behöver inte sitta i färdskrivaren när man utför en undantagen transport, lyder svaret.

Om man har på ett korrekt sätt har kört i out-läge, kanske ett helt arbetspass, hur påverkar det min arbetstid om jag vill köra något annat efter att den körningen är slut?
– Om du kör en transport som är undantagen från kör- och vilotidsförordningen (out-läge) och sedan går över till att köra en transport som omfattas, ska den körningen som är undantagen räknas som annat arbete. Det vill säga att den tid du har kört i out-läge, ska räknas in i det efterföljande arbetspasset. Om förarkortet inte har använts vid den undantagna transporten (i out-läge), ska föraren registrera arbetstiden manuellt i färdskrivaren när förarkortet sätts in i färdskrivaren, avslutar Transportstyrelsen.

Vill du läsa mer om vilka undantag det finns från kör- och vilotiderna, kan du göra det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-23 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Anläggningstransport Arbetstid Färdskrivare Förarkort Kör- och vilotider OUT-läge Snöröjning Transportstyrelsen