Trängselavgifter för flyget ska bidra till minskad klimatpåverkan

"Miljöpartistisk symbolpolitik", säger Transportföretagen.

Trängselavgifter når nu nya höjder när regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera möjligheterna att införa s.k. trängselavgifter för flyget i syfte att minska trängseln i luftrummet och bidra till flygets klimatomställning. Förslaget handlar i korthet om att flygplatser kan ta ut högre start- och landningsavgifter på flygplatser under så kallad ”peaktid” då det är attraktivt att flyga.

För att effektivisera kapacitetsutnyttjandet i luftrummet får Transportstyrelsen i uppdrag att analysera möjligheterna att införa trängselavgifter för flyget under tider när trängseln är stor. Det kan innebära att flygplatser får möjlighet att ta ut olika start- och landningsavgifter vid olika tider på dygnet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
– Flyget behövs, men flyget måste ställa om. Därför går vi nu fram med ett uppdrag till Transportstyrelsen om att analysera möjligheten att införa trängselavgifter för flyget. På så vis kan vi minska trängseln i luftrummet och bidra till flygets klimatomställning, säger han.

I regeringsuppdraget ska Transportstyrelsen belysa om och hur ett införande av trängselavgifter inom luftfarten kan effektivisera kapacitetsutnyttjandet och främja minskad miljöpåverkan utifrån de ramar som EU-regelverket och FN:s internationella civila luftfartsorganisation, ICAO:s rekommendationer ger. Transportstyrelsen ska även föreslå vilken nivå på trängselavgifter som behövs.

På Transportföretagen ser man emellertid att de föreslagna trängselavgifterna riskerar att slå negativt mot inrikesflyget vars förutsättningarna riskerar att allvarligt försämras.
– Det här ligger i linje med regeringens flygpolitik att tillväxten ska mattas av och flygets infrastruktur inte ska växa. Att Bromma kan läggas ned och resten av flyget spridas ut på Arlanda. Förslaget visar att det finns en stor oförståelse inom regeringen för både flygets roll i Sverige och om flygets förutsättningar. Detta visar att Miljöpartiets symbolpolitik fortfarande styr regeringens agenda, säger Fredrik Kämpfe, Branschchef Flyg på Transportföretagen.

Fredrik Kämpfe fortsätter och säger att ingen kan ha missat att flyget nu jobbar hårt för omställningen till fossilfritt flyg. Men vi saknar helt initiativ från regeringen som stöttar denna utveckling och Kämpfe ser hellre att man belönar företag som gör rätt och driver på den klimatsmarta utvecklingen.
– Det är utsläppen som ska minska, inte resandet. Detta riskerar att slå negativt mot de flygbolag som ligger långt fram i sin omställning. Nu hoppas vi att riksdagen tar ett övergripande ansvar för att Sveriges flyg och flyginfrastruktur kan tryggas nu och i framtiden, avrundar Fredrik Kämpfe.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 24 januari 2022.

Trafikdensiteten över svenskt luftrum är lägre än i övriga Europa.
Trafikdensiteten över svenskt luftrum är lägre än i övriga Europa.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-23 15:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Flyg Inrikesflyg Miljöpartiet Regeringen Socialdemokraterna Symbolpolitik trängselskatt Transportstyrelsen