Till vänster ses ett Fuelmax Endurance styrdäck med det nya mönstret. Till höger ett Fuelmax Endurance drivdäck.

Goodyear lanserar versatila och bränslesnåla Fuelmax Endurance

För att stödja lastbilstillverkare och transportföretag på vägen mot en mer hållbar framtid, lanserade Goodyear igår det nya mångsidiga och bränsleeffektiva däcket Fuelmax Endurance. Däcket presenteras som slitstarkt, effektiv, mångsidigt med bra grepp och ger mindre bränsleförbrukning och därmed mindre utsläpp.

Denna serie av styr- och drivaxeldäck ger en innovativ lösning för transport- och logistikföretag som inte endast kör på motorvägar utan även på det övriga vägnätet som erbjuder fler start och stopp samt kurvor.

Det nya sortimentet kommer att stödja tusentals europeiska flottor och lastbilstillverkare i att minska koldioxidavtrycket genom att kombinera bränsleeffektivitetsnivåerna som är kända i långdistansapplikationer med den hållbarhet, grepp och körsträcka som krävs för att köra på sekundära vägar.

Goodyear beskriver Fuelmax Endurance som en ”gamechanger”. Däcken är bland annat 3PMSF-godkända, har ett unikt mönster och kan regummeras. Däckmönstren på driv- och styrdäcken visar nytänkande uppfinningsrikedom. När däcket används för krävande motorvägskörning, sluts spåren i kanterna under rullning vilket gör däcket mer robust och minskar slitaget. Den innovativa slitbanan kompenserar för den ökade värmen som orsakas av belastningskrafter.

Hållbarhet är ett viktigt fokusområde för många branscher. EU presenterade i december 2019 klimatmålet i Green Deal som syftar till att EU ska bli den första klimatneutrala kontinenten år 2050 och innehåller ett ambitiöst primärt mål att minska nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Men det finns ett hållbarhetsdilemma. Med hård konkurrens måste hållbarheten uppnås utan att det försämrar konkurrenskraften. Goodyear har gjort en omfattande enkätundersökning av hur transportörer arbetar med hållbarhet och kommit fram till att företag med fler än 500 fordon redan har ett aktivt hållbarhetsarbete på plats. Men de små och medelstora företagen anger bland annat att det är dyrt med hållbarhet och att det är krångligt.

Goodyear pekar på vikten att få hållbarhet och verkligheten som den ser ut ute på vägarna, att gå hand i hand.
– Med Fuelmax Endurance vill vi överbrygga gapet mellan hållbarhet och verkligheten, säger Grégory Bourcharlat, vd Commercial Europe.


Om artikeln

Publicerad: 2021-09-24 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleeffektivitet CO2 Fuelmax Endurance Goodyear Hållbarhet Koldioxidavtryck Lastbilsdäck Regummering