Sören Andersson: "Utbildningen tar tre-fyra timmar och avslutas med tester, prov och certifiering." Sören Andersson: "Utbildningen tar tre-fyra timmar och avslutas med tester, prov och certifiering."

Webbutbildningen som lär dig hantera färdskrivaren rätt

Alla åkeriers och yrkesförares fordon inom EU ska enligt lag vara utrustade med färdskrivare. Men regelverket är ofta komplicerat inte minst när det handlar om kör- och vilotider.

Det blir mycket kostsamt för en åkare om det vid en vägkontroll visar sig att förarna gör fel eller att det finns brister i rapporteringen. Sören Andersson är vd och ägare till Transport- & miljöutbildning i Vännäsby.
– Vi märkte att det finns ett stort behov av att lära sig hantera färdskrivaren på rätt sätt, säger han.

Tillsammans med ett par kompanjoner har man startat ett nytt dotterbolag under namnet Road Safety Academy AB och första tjänsten att lanseras, är en webbaserad utbildning i lagstiftning och hantering av färdskrivare. Kursen, som tar mellan 3-4 timmar att genomföra, avslutas med tester och slutprov innan ett certifikat utfärdas till deltagaren.

Det fina med webbutbildningar, säger Sören Andersson, är att de inte behöver göras rakt av utan när man har en stund över.
– Företaget kan arbeta långsiktigt och hållbart genom att kontinuerligt utbilda sin personal. Certifikatet blir också en kvalitetssäkring gentemot uppdragsgivare, något som kommer att bli allt viktigare i framtiden, säger han.

Inom en snar framtid är tanken att utöka användningsområdena till så kallade Onboarding-program. Många större företag använder sig av Onboarding då det visat sig att anställda stannar längre på företaget eftersom de snabbt kommer in i arbetet.
– Vår tanke är att erbjuda denna utbildning till företag när de rekryterar nya medarbetare, men vi kommer på sikt även att rikta oss mot transportutbildare och skolor, avrundar Sören Andersson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-17 11:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Färdskrivare Kör- och vilotidsregler Onboardingprogram Road Safety Academy Webbutbildning