Foto: Genre/Proffs arkiv. Foto: Genre/Proffs arkiv.

Högsta domstolen säger nej till Cementa

SÅ: ”Riskerar att påverka även åkerinäringen”

Högsta domstolen bekräftar Mark- och miljööverdomstolens beslut och beviljar inte Cementa prövningstillstånd. Beslutet kan komma att få allvarliga konsekvenser för infrastrukturprojekt och samhället i stort – inte minst åkerinäringen.

Trots att Mark- och miljööverdomstolen tidigare i sommar avvisat Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk på Gotland, gav regeringen grönt ljus vilket upprörde Svenska Naturskyddsföreningen. Nu meddelar Högsta domstolen att man inte meddelar Cementa prövningstillstånd och därmed står Mark- och miljööverdomstolens beslut fast, skriver Dagens Juridik.

Redan då den första domen kom, uttryckte Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård oro för de allvarliga konsekvenser för hela samhället som beslutet för med sig.

I Sverige byggs det som aldrig förr och stora infrastrukturprojekt pågår. Exempelvis Västlänken, Förbifart Stockholm, nya Slussen samt att det planeras en höghastighetsbana för järnvägen. Projekten är beroende av tillgång till Cementas produkter.

Att Högsta domstolens beslut kommer att påverka åkerinäringen, har tidigare slagits fast. Vi inhämtar kommentarer från Sveriges Åkeriföretag, SÅ, som säger att eftersom tillverkningen i Slite står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige, kommer ett eventuellt stopp av brytningen att få stora konsekvenser, speciellt inom bostadsbyggande, infrastruktur och energiomställning.

Det riskerar även att påverka åkerinäringen, speciellt kopplat till bygg- och anläggningstransporter, men även andra segment i förlängning, fortsätter Sveriges Åkeriföretag som uppskattar att det kan påverka cirka 25 000 lastbilar.
– Vi önskar och vill se en effektiv tillståndsprocess så att råvaruförsörjningen till cementtillverkning säkerställs och att en cementkris kan undvikas, säger man.

Dock tycker Sveriges Åkeriföretag att det är anmärkningsvärt att monopolsituationen kunnat uppstå.
– Det finns anledning att peka på Konkurrensverkets roll i att det nu riskerar bli brist i leveranser av cement. Sverige har lagt alla ägg i samma korg när det gäller råvara till cement. Detta är ju den riktigt stora och knepiga frågan, avrundar Sveriges Åkeriföretag.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-26 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkerinäringen Cementa Hösta Domstolen Infrastrukturprojekt Kalkbrytning Mark- och miljööverdomstolen transporter