Infrastrukturprojekt

Listar alla artiklar taggade med: Infrastrukturprojekt

Cementkrisen ett mörkt moln för transportsektorn

Nya siffror från Svenskt Näringsliv visar att 4 av 10 företag inom transportsektorn anger att de skulle kunna drabbas negativt vid brist på cement och betong. Av dessa företag bedömer nära hälften att det skulle kunna leda till personalneddragningar.

Högsta domstolen säger nej till Cementa

Högsta domstolen bekräftar Mark- och miljööverdomstolens beslut och beviljar inte Cementa prövningstillstånd. Beslutet kan komma att få allvarliga konsekvenser för infrastrukturprojekt och samhället i stort – inte minst åkerinäringen.

Trafikverkets scenarion: ”En mardröm för hela landet”

Trafikverkets scenarion talar för att stora infrastrukturplaner i hela landet kan falla bort: "En mardröm för hela landet". Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen oroar Stockholms Handelskammare.