Åkerinäringen

Listar alla artiklar taggade med: Åkerinäringen

Högsta domstolen säger nej till Cementa

Högsta domstolen bekräftar Mark- och miljööverdomstolens beslut och beviljar inte Cementa prövningstillstånd. Beslutet kan komma att få allvarliga konsekvenser för infrastrukturprojekt och samhället i stort – inte minst åkerinäringen.

Nu startar Morells riksdagskamp för en bättre bransch

Han blev riksdagsledamot och sedan invald i Trafikutskottet, Thomas Morell (SD). Idag premiärtalar han i Riksdagen på ämnet en sund åkerinäring. Han talar om fusket som leder till osund konkurrens, men även om den organiserade brottslighetens behov av transporter.

Så får vi ordning och reda i åkerinäringen

Åkerinäringen är en förutsättning för att det moderna samhället ska kunna fungera. För ett exportland som Sverige måste högklassiga lastbilstransporter samverka med järnväg och sjöfart på bästa sätt. Tyvärr har åkeribranschen kommit att präglas av utbredd illojal konkurrens och fusk. Skrupelfria arbetsgivare tvingar chaufförer att ligga ute på vägarna i veckor med löner långt under gällande avtal.