Foto: Stefan Andersson, arkiv

Lastbilsjättar planerar skapa Europeiskt laddningsnätverk för tunga lastbilar

Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON Group har undertecknat en avsiktsförklaring om att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa. Det gemensamma målet är att initiera och snabba upp uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen för att öka kundernas förtroende och stödja EU:s omvandling till klimatneutrala transporter.

Avtalet utgör grunden för ett planerat samriskföretag där de tre parterna har lika stora ägarandelar, med en planerad start under 2022.

Partnerföretagen har för avsikt att tillsammans investera 500 miljoner euro för att installera och driva minst 1 700 högpresterande gröna laddningspunkter nära motorvägar, logistik- och destinationspunkter inom fem år från etableringen av samriskföretaget.

Antalet laddningspunkter förväntas utökas avsevärt över tid genom samarbeten med ytterligare partners samt offentlig finansiering. Det planerade samriskföretaget kommer att drivas under en egen företagsidentitet och vara baserat i Amsterdam, Nederländerna.

Samriskföretaget kommer att fungera som en katalysator och ett verktyg för att realisera Europeiska unionens Green Deal för att uppnå koldioxidneutrala godstransporter innan 2050.

En högpresterande laddningsinfrastruktur som möjliggör fjärrtransporter med lastbilar är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt uppnå betydande utsläppsminskningar, skriver Volvo Group i ett pressmeddelande.
– Vi skapar ett ledande europeiskt laddningsnätverk för att lägga den nödvändiga grund som gör det möjligt för våra kunder att genomföra omvandlingen till elektrifiering. Vi har kraftfull teknik för elektromobilitet och nu, i samarbete med Daimler Truck och TRATON GROUP samt tack vare EU:s Green Deal, dessutom en branschomfattande förståelse samt en politisk miljö för att ta grundläggande steg mot hållbara transport- och infrastrukturlösningar, säger Martin Lundstedt, verkställande direktör och koncernchef för Volvokoncernen.

Martin Daum, vd för Daimler Truck menar att Europas lastbilstillverkare har det gemensamma målet att uppnå klimatneutralitet till 2050.
– Det är dock avgörande att rätt infrastruktur byggs upp i takt med att antalet CO2-neutrala lastbilar ökar, säger han.

TRATON Groups vd, Matthias Gründler, förklarar att det är uppenbart att framtidens transporter är elektriska.
– Det kräver en snabb utveckling av allmänt tillgängliga laddningspunkter, framförallt för tunga fjärrtransporter.

Enligt en nyligen publicerad branschrapport (publicerades i maj 2021 av ACEA) krävs upp till 15 000 högpresterande allmänna laddningspunkter senast 2025, och upp till 50 000 högpresterande laddningspunkter senast 2030.

Den kickstart som samriskföretagets partner genomför kommer enligt pressmeddelandet att bli en väckarklocka för branschens övriga aktörer, myndigheter och lagstiftare för att samarbeta om en snabb expansion av det laddningsnät som krävs för att kunna bidra till att nå klimatmålen.

En tydlig signal till alla intressenter är att de tre partnerföretagens laddningsnät kommer att vara öppet och tillgängligt för alla kommersiella fordon i Europa, oavsett märke.

Genom att fokusera på kundernas behov kan hänsyn tas till olika tillämpningar. Operatörer av eldrivna vagnparker kommer att kunna utnyttja både snabbladdning som är skräddarsydd för att passa den lagstadgade 45-minuters viloperioden för fjärrtransporter i Europa – den högsta prioriteten för det planerade samriskföretaget – och laddning över natten.

Undertecknandet av ett avtal om samriskföretaget förväntas ske i slutet av 2021.

Om artikeln

Publicerad: 2021-07-05 09:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Daimler Elektrifiering Företagsnyheter Laddinfrastruktur Traton Group Volvo Group