Skånemejerier bidrar till klimatvinst för elva skånska kommuner när frukt och mjölk körs tillsammans

Efter ett framgångsrikt samarbete i Helsingborg, samdistribuerar Skånemejerier nu mejeriprodukter med frukt- och gröntleverantörer i hela elva skånska kommuner. Det ger en stor klimatvinst då antalet transporter har kunnat minska med 30-40 procent i varje kommun.


Transporter av livsmedel till kommuners storkök som skolor och äldreboenden, står för en stor del av kommuners utsläpp av växthusgaser. Det beror framförallt på separata avtal för olika livsmedel och därmed även separata transporter. Tack vare ett nytt samarbete mellan Skånemejerier och Grönsakshallen Sorunda har elva skånska kommuner nu kunnat minska antalet transporter och därmed sin belastning på klimat och miljö.

Skånemejeriers transportchef Peter Liljedahl.
– Vi arbetar ständigt för att hitta nya sätt att planera och effektivisera våra transporter för klimatets bästa. Utöver vårt mål att uppnå 100 procent fossilfria transporter är det oerhört viktigt att våra rutter är så effektiva som möjligt. Det gläder mig oerhört att vår dialog och vårt samarbete med kommunerna ger effekt, säger han.

Samdistributionen inleddes i Helsingborgs stad under hösten 2020 med stor framgång. Totalt har transporterna minskat med 30-40 procent i Helsingborgs stad och nu finns avtal på plats i ytterligare tio kommuner. Sedan 1 april 2021 samdistribueras mejeri med frukt och grönt även i Lund, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Svalöv, Lomma, Svedala, Burlöv och Vellinge, med liknande transportbesparingar.

Linda Bjarle, livsmedelscontroller i Helsingsborgs stad.
– Samdistributionen som drog igång i oktober förra året har fått många positiva följder. Vi fick inte bara färre leveranser in till staden utan även bättre priser. Detta utan att ge avkall på kvalitet och service. Vi är jättenöjda med samarbetet och hur smidigt allt löst sig, säger hon.

Ytterligare en fördel med att livsmedel levereras tillsammans till storkök är att den tunga trafiken bland skolor och förskolor minskar väsentligt.
– Vi har dels kunnat minska våra utsläpp, men framförallt har vi nu färre tunga lastbilar i områden där barn är i ständig rörelse. Framöver kommer vi alltid att sträva efter gemensamma leveranser där det är möjligt, säger Marie Anzelius, livsmedelsupphandlare för kommunerna Lund, Kävlinge, Eslöv, Svalöv, Höör och Hörby.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-17 13:36
Kategori: Nyheter
Taggar: Frukt och Grönt Klimatavtryck Miljö Samlastning Skånemejerier