Energigas Sverige: El är bra – om den producerats rätt

I tisdags överlämnades Utfasningsutredningens betänkande till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att förbränningsmotorn ska fasas ut i den europeiska nybilsförsäljningen senast 2035, och att fossila drivmedel ska vara utfasade senast 2040.– Vi är eniga med utredningen om att fossila drivmedel ska bort. Vi har inte hunnit läsa hela utredningen, men det finns en hel del formuleringar som behöver förtydligas. Bland annat bör klimatprestandan inte bara beräknas på vad som släpps ut ur avgasröret, utan ett bredare synsätt behövs. En förbränningsmotor som drivs av biogas har exempelvis mycket bra klimatprestanda, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Hon menar att nollutsläpp är jättebra – men säger att om elen har producerats från fossila bränslen kan den ha gett upphov till stora klimatutsläpp i tidigare led.
– Det gäller att räkna rätt och inte jämföra äpplen och päron, förklarar Maria Malmkvist.


Utredningen menar att
en snabb elektrifiering är avgörande för omställningen av transportsektorn och att biodrivmedel, både flytande och gasformiga, är begränsade resurser. Det stämmer förstås men det finns stora, outnyttjade flöden av avfall och restprodukter som bör användas för produktion av biogas. Det visade bland annat den statliga Biogasmarknadsutredningen.

Dessutom är även material för att tillverka batterier en begränsad resurs, vilket ofta förbises i debatten.
– Biodrivmedel, inklusive biogas, kan inte ensamt vara hela lösningen på omställningen av transportsektorn men bör ses som en viktig del av lösningen, tillsammans med elektrifiering och energieffektivisering. Alla hållbara alternativ behövs, säger Maria Malmkvist.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-03 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Energigas Sverige Miljö