Energigas Sverige

Listar alla artiklar taggade med: Energigas Sverige

Vårändringsbudgeten: Ökad satsning på biogas från gödsel

Nivån på stödet till produktion av biogas från gödsel behöver ökas i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag. Det skriver regeringen i vårändringsbudgeten som överlämnades till riksdagen idag. Det befintliga anslaget ökas med 50 miljoner kronor under 2022, vilket enligt regeringen ska räcka till en gödselgaspremie på upp till 40 öre per kilowattimme.

Ovilja mot lagändring försvårar omställningen

Transportstyrelsen anser att det inte bör införas undantag till att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med totalvikt över 3,5 ton med B-körkort. Det framgår av Transportstyrelsens rapportering av regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för att köra vissa fordon som drivs med alternativa drivmedel med körkortsbehörigheten B, som publicerades på måndagen.

Energigas Sverige: El är bra – om den producerats rätt

I tisdags överlämnades Utfasningsutredningens betänkande till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att förbränningsmotorn ska fasas ut i den europeiska nybilsförsäljningen senast 2035, och att fossila drivmedel ska vara utfasade senast 2040.

Ny klimatpremie ger stöd till tunga gaslastbilar

I går fattade regeringen beslut om en ny klimatpremie som ger stöd till vissa tyngre miljöfordon, bland annat tunga gaslastbilar. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

EU godkänner svensk skattebefrielse på biogas

Nu har beskedet kommit att EU-kommissionen godkänner Sveriges ansökan om statsstödsgodkännande för skattebefrielse för biogas och biogasol.

Biogaslastbilar med ”Drive LBG-stöd” rullar ut på vägarna

I dagarna levereras de första fordonen som har fått stöd inom ramen för innovationsklustret Drive LBG. Det handlar om tunga lastbilar som drivs av flytande biogas och därmed bidrar till att utsläppen från transportsektorn minskar väsentligt. Samtidigt kom besked om att ytterligare 28 lastbilar har beviljats stöd på sammanlagt 5,3 miljoner kronor.

Åkerier får ”gasbidrag” till 159 biogaslastbilar

I dag kom beskedet att 159 nya lastbilar och bussar som drivs med flytande biogas, LBG, får stöd inom ramen för innovationsklustret Drive LBG. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Energigas Sverige är värdorganisation.
– Det här kommer att växla upp hela den svenska biogasmarknaden, och hjälpa Sverige att nå målet om fossilfria transporter säger Johan Laurell, projektledare för Drive LBG.

Drive LBG välkomnar åkerier att söka ”gasbidrag”

Ytterligare drygt 56 miljoner kronor har tilldelats Energigas Sverige inom projektet Drive LBG. ”En stark signal att flytande biogas är ett framtidens bränsle i Sverige, säger” Johan Laurell på Drive LBG. Nu välkomnar organisationen landets åkerier att lämna in en intresseanmälan om stöd för inköp av LBG-fordon.