"En tredjedel av svenska bilister säger att de har fått skador på sin bil på grund av vägar i dåligt skick eller bristfälligt vägunderhåll", säger Urban Tibbelin.

Werksta Group: Svenska vägar ger skador på fordon

En tredjedel av de svenska bilisterna säger att de har fått skador på sin bil på grund av vägar i dåligt skick eller bristfälligt vägunderhåll. Det finns flera orsaker till att vägarna är i dåligt skick, såsom vägens ålder och växlande väderförhållanden.

[pro_ad_display_adzone id=”46569″]


Igår berättade vi om hur kampen mot potthålen på de brittiska vägarna fortgår. Idag får vi veta mer om hur det ser ut på de svenska vägarna och vad det leder till. Werksta Group berättar i ett pressmeddelande att det i början av året är vanligt att råka ut för stenskott längs med våra svenska vägar, främst på grund av att grus och sand samlats under vintern.

Enligt en undersökning som skadeverkstadskedjan Werksta låtit göra, visar det sig också att vägar i dåligt skick bidrar till att orsaka skador på bilen.

Enligt undersökningen som gjordes i januari i år, uppger 33 procent av svenskarna att deras bilar skadats på grund av vägar som varit i dåligt skick eller på grund av dåligt vägunderhåll. 10 procent anger vägens dåliga skick som orsak till skadan. Enligt 8 procent berodde skadorna på otillräckligt vägunderhåll. 15 procent av de som svarat på undersökningen angav båda faktorerna som orsak.

Det kan finnas många anledningar till vägarnas tydligt försämrade skick. Ålder är en av de viktigaste faktorerna eftersom vägen under åren slits av däck och väderlek.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Urban Tibbelin, Operations Chef på Werksta Sverige.
– Förutom åldern är de exceptionella väderförhållanden som vi tidvis har sett de senaste åren en faktor. Å ena sidan kan till exempel mindre snö under vintern vara en god nyhet för bilister; torra vägar ger bättre grepp och minskar behovet av sandning, vilket också kan minska risken för att råka ut för ett stenskott. Å andra sidan slits vägens yta då man kör med dubbdäck längs torra vägar, och det lösa stenmaterial som slits loss kan ge upphov till stenskott på samma sätt som då man sandat snöiga vägar, förklarar han.

Om du får ett stenskott i vindrutan lönar det sig inte att dröja med att reparera skadan eftersom även ett litet stenskott kan reflektera ljus och störa körsikten. Dessutom kan ett växande stenskott göra att hela glaset spricker och då blir du tvungen att byta ut vindrutan.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Det är också en bra idé att regelbundet granska vindrutans skick eftersom det ibland kan vara svårt att upptäcka stenskott. Sprickan kan exempelvis vara dold bakom backspegeln eller under vindrutetorkarna. Skador på glaset syns bäst på ett nytvättat fönster i soligt väder.

Urban Tibbelin avrundar.
– Ett stenskott som är mindre än en femkrona kan oftast fortfarande repareras utan att vindrutan byts ut. Det lönar sig att skydda stenskottet med genomskinlig tejp genast när du upptäcker skadan och det lönar sig också att reparera skadan så fort som möjligt. På så sätt ser du till att du får det bästa möjliga resultat och troligen undviker du att tvingas byta ut hela vindrutan. Prisskillnaderna mellan en enkel reparation och att byta ut hela vindrutan är betydande, så det lönar sig att agera snabbt, tipsar han.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-22 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsskador Potthål Trafikverket Vägskador Vägunderhåll Werksta Group