Foto: Continental Däck Sverige ContiEcoRegional

VECTO – och däck för en hållbar transportsektor

EU:s utsläppsförordning trädde i kraft i augusti 2019 med ambitionen att radikalt minska koldioxidutsläppen till år 2030. I linje för att säkerställa målet, utvecklade EU-kommissionen verktyget VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) som är ett datorsimuleringsprogram som mäter och visar ett fordons förbrukning och utsläpp.


Vecto berättar om utmaningar och åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Continental har gjort en video som illustrerar hur rullmotståndet hjälper till att minska CO2-utsläppen.

En fordonflottas CO2-utsläpp är direkt kopplad till dess bränsleförbrukning och hela 30 procent av en flottas totala driftskostnader utgörs utav bränslekostnader. Däckens rullmotstånd är en av de största påverkansfaktorerna när det kommer till bränsleförbrukning och utgör därmed också en viktig komponent för lastbilstillverkare och vagnparksoperatörer för att möta EU:s förordning och mål.

På Continentals webbplats finns mer detaljerad information om vilka övriga faktorer som påverkar samt hur rullmotståndet kan bidra till att spara bränsle och minska såväl utsläpp som kostnader.

För att göra det möjligt för fordonstillverkare och operatörer att nå EU:s koldioxidbestämmelser, gick EU-kommissionen samman med Universitet i Graz för att utveckla Vecto. Verktyget används för att kunna simulera ett fordons beräknade bränsleförbrukning och CO2-utsläpp genom att mata in relevant data så som hur fordonet är konfigurerat och används.

Med den nyligen lanserade plattformen Tire Finder, erbjuder Continental en ny tjänst som syftar till att underlätta för vagnparksoperatörer att välja rätt däck för sin distributionsverksamhet. De grundläggande kraven för aktuell vagnpark analyseras först i två steg innan Tire Finder rekommenderar en lämplig däckserie till fordonen.

I det första steget skiljer verktyget mellan däckens bränsleeffektivitet och körsträcka. Det andra steget tar hänsyn till den dagliga uppdragsprofilen, exempelvis om däcken främst körs på motorväg eller på regionala vägar, används för fjärrtransporter eller korta transporter och andra alternativ.

Enligt data från EU, kommer 25 procent av CO2-utsläppen från vägtransporter av tunga fordon. Tillsammans med däcktryck, fordonskonfiguration och lastfördelning, är däckens rullmotstånd av högsta betydelse för att få ned bränsleförbrukningen.

I enlighet med 2019 års EU-förordning så ska fordonstillverkarna minska koldioxidutsläppen på sina fordon med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030, detta jämfört med referensåret juli 2019 till juni 2020. Förordningen tillämpas för närvarande på 4×2 och 6×2-fordon med en bruttovikt på över 16 ton.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-23 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Continental Rullmotstånd Tire Finder transporter Utsläpp Vecto