De senaste åren har Trafikverket sett en nedåtgående trend i hur många företag som är med i upphandlingarna av vinterväghållning, även om intresset ökat något senaste vintern. Foto: Sten Strömgren.

Trafikverket vill göra det lönsamt att röja snö

Trafikverket vill inte ha för låga priser på snöröjning då det minskar konkurrensen och i förlängningen ger dyrare snöröjning. En lösning det arbetas med är att ge entreprenörerna större utrymme för innovationer för att öka lönsamheten.


Trafikverket vill ha en sund bransch som ger tillräcklig ersättning för vinterväghållning. Lars Svensson är tillförordnad chef för Trafikverkets enhet för bas- och vintertjänster. Att sträva efter låga priser är kortsiktigt menar han.
– Om priserna blir så låga att entreprenörerna inte klarar att utföra snöröjning med tillräcklig lönsamhet, leder det till att företagen antingen går i konkurs eller att de tappar intresset för snöröjning. Då minskar konkurrensen och det blir det dyrare för oss att handla upp entreprenaderna, säger han.

De senaste åren har Trafikverket sett en nedåtgående trend i hur många företag som är med i upphandlingarna av vinterväghållning, men i år har intresset ökat något.
– Det kan vara ett trendbrott men det är för tidigt att dra några säkra slutsatser av det, säger Lars Svensson.

Han pekar på två faktorer som kan ligga bakom det ökade intresset från branschen den gångna vintern. Dels är det en något ökad prisbild, dels är det pågående diskussion mellan Trafikverket och branschen om hur riskfördelningen i kontrakten kan förbättras.
– Trafikverket vill stimulera produktivitet, effektivitet och innovation i kontrakten. Om vi detaljstyr för mycket minskar den ekonomiska risken för entreprenörerna. Dom utför enbart det som står i kontraktet, men samtidigt minskar utrymmet för innovationer, avrundar Lars Svensson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-23 09:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Lönsamhet Snöröjning Trafiksäkerhet Trafikverket Transport Upphandling