Nyregistrerade personbilar ökade med 71 procent i mars

Under mars 2021 nyregistrerades 48 723 personbilar. Det är en ökning med 71 procent jämfört med mars föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad. Det ändrade bonus-malussystemet påverkar lätta lastbilar.


Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i mars 36 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, gasbilar samt laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km.

Nyregistrerade personbilar totalt ökade alltså med 71 procent under mars. Av olika slags bränslen ökade laddhybriderna allra mest i antal: +215 procent, följt av elhybrider +93 procent, diesel +49 procent och bensin +47 procent.

Under månaden avregistrerades 24 350 personbilar, vilket betyder att personbilsparken ökade med 24 373 fordon. Exporterade personbilar stod för 29 procent av avregistreringarna under mars, mot 40 procent i februari.

Antal nya lätta lastbilar (totalvikt upp till 3,5 ton) var i mars 8 892 (+220 procent) och antal nya tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) var 690 (+12 procent).

1 april ändrades bonus-malussystemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskar medan den för elbilar ökar. Malus-skatten ökar också 1 april och det påverkar framför allt lätta lastbilar.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-06 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bonus malus Fordonsregistrering Klimatbonusfordon Lätta lastbilar Trafikanalys