Reduktionsplikt för flygfotogen

Så har då turen kommit till flygbränsleleverantörerna att ta sitt miljöansvar. I en proposition föreslår regeringen en reduktionsplikt för flygfotogen. Syftet är att minska växthusgasutsläppen från flyget. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen.

 

Nivåer för hur mycket utsläppen ska minska föreslås för 2021–2030. Kravet på inblandning börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 procent 2030. Det föreslås att en reduktionspliktsavgift ska tas ut av den som inte har uppfyllt plikten för ett kalenderår och att en förseningsavgift ska tas ut av den som för sent redovisar hur plikten har uppfyllts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Vill du läsa hela propositionen som är undertecknad av statsminister Stefan Löfvén (S) och för infrastrukturdepartementet av Anders Ygeman (S), gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-25 10:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Flygfotogen Miljöpartiet Reduktionsplikt Regeringen Socialdemokraterna