PostNord är mest hållbara logistikbolaget – igen

Postnord är enligt svenska konsumenter det mest hållbara logistikvarumärket. För andra gången toppar Postnord branschen i den europeiska varumärkesstudien Sustainable Brand Index.


Postnord hamnar i topp och slår andra logistikaktörer i hållbarhet, enligt svenskarna. Det visar Europas största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet där 23 400 svenska konsumenter har tillfrågats.

Mathias Krümmel, Sverigechef på Postnord.
– Att vi i år igen toppar i rankning över hållbarhet gör mig väldigt stolt. Att vi gör det ett år när pandemin har påverkat oss alla, ser jag som ett bevis för vår samhällsviktiga service och att vi inte har svikit Sverige en enda dag. Jag tror att konsumenterna ser detta och att de litar på att vi håller våra löften. Vi har lyckats minska våra utsläpp med 40 procent sedan 2009 och vi arbetar med hållbarhet i allt vi gör från transportinköp till arbetsmiljö och arbetsvillkor och mycket, mycket, mer, säger han.

Postnord satte i slutet av 2020 en ny offensiv hållbarhetsagenda. Ett av målen är att vara fossilfria 2030, vilket ska ske genom elektrifiering av fordonsflottan, fossilfria drivmedel och effektivisering av Postnords flöden och arbetssätt. Ett annat mål är att Postnord alltid ska erbjuda en god arbetsmiljö och schysta villkor och vi ska vara en stark röst för detta i vår bransch.

Mathias Krümmel avrundar.
– På Postnord vill vi leda hela branschen mot en hållbar omställning, såväl klimatmässigt som när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vårt mål att vara fossilfria år 2030 innebär att all vår logistik både från egna fordon liksom åkerier ska vara fossilfria, säger han.

Sustainable Brand Index B2C är en varumärkesstudie om hållbarhet inom konsumentmarknaden i Sverige. Studien bygger på en undersökning bland svenska konsumenter och visar hur varumärken uppfattas inom miljö och socialt ansvar. Rankingen är en kombination av både miljömässigt och socialt ansvar, baserat på definitionen av hållbarhet enligt FN:s hållbara utvecklingsmål.

Studien från ett konsumentperspektiv startade 2011 och sedan 2017 genomförs den även från ett beslutsfattarperspektiv.

Lär hela rapporten här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-11 08:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Hållbarhet Logistik PostNord Sustainable Brand Index