Miljökompensationen vässas för fler transporter på järnväg

Regeringen har beslutat att miljökompensationen för godstransporter på järnväg utvecklas så att den tydligare riktas mot de godstransporter som har konkurrens från vägtransporter. Syftet är att tydligare styra mot en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och därmed stärka järnvägens konkurrenskraft och avlasta vägarna.


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
– Vi satsar 2 miljarder kronor under fem år på att stärka godstrafiken på järnväg. Nu vässar vi miljökompensationen ytterligare för att få ännu större effekt så att fler godstransporter kan flyttas från väg till järnväg, säger han.

I september 2020 beslutade regeringen att förlänga miljökompensationen för godstransporter på järnväg med 400 miljoner kronor årligen mellan 2021-2025.

Dagens beslut innebär att miljökompensationen utvecklas så att den tydligare riktas mot de godstransporter som har konkurrens från vägtransporter genom att kompensation inte längre får ges för transporter av järnmalm.

Ytterligare en ändring är att ansökningar och utbetalningar ska ske kvartalsvis, i stället för halvårsvis.

Trafikverket ska vid två tillfällen, före utgången av 2023 och 2026, följa upp att syftet med kompensationen tillgodoses. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 april 2021 och tillämpas på transporter som utförts från och med 1 januari 2021.

Vi kontaktar Tomas Eneroth och frågar om den vässade miljökompensationen även kommer att göra det mer attraktivt att välja järnväg istället för billigare vägtransporter som utförs av aktörer i andra EU-länder, företrädesvis östra Europa.
– Ja, förslaget syftar till att förbättra järnvägens konkurrenskraft. Samtidigt arbetar också regeringen intensivt med implementeringen av mobilitetspaketet som bland annat innebär att utstationering ska gälla från dag ett för utländska chaufförer, lyder svaret.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-19 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturdepartementen Järnvägstransport Miljö Miljökompensation Regeringen Socialdemokraterna Vägtransport