Foto: Riksdagen

Kommissionens mål: Snabb elektrifiering av transporterna

Elektrifierade vägtransporter och elektrifieringsstrategin på agendan då Elektrifieringskommissionens ledamöter den 18 mars genomförde sitt andra möte digitalt. På dagordningen stod diskussioner om arbetet med att ta fram en handlingsplan för elektrifiering av vägtransporterna, genomförandeplaner för att elektrifiera de regionala godstransporterna och den nationella elektrifieringsstrategin.

 

Tomas Eneroth, infrastrukturminister och ordförande i Elektrifieringskommissionen.
– Arbetet med elektrifiering av transportsektorn är avgörande för att nå klimatmålen. Vi planerar just nu för byggandet av elvägar, vi bygger ut laddstationer och laddkapacitet längs vägnätet och jobbar med genomförandeplaner för regionala elektrifieringspiloter, säger han.

Under våren kommer planerna att konkretiseras i genomförandeplaner för de områden i landet som är intresserade av att arbeta med elektrifieringen av de regionala godstransporterna. Kommissionen kommer också att utarbeta en handlingsplan för elektrifieringen av vägtransporterna i övrigt.

Elektrifieringskommissionen gästades också av samordnaren för framtagandet av den nationella elektrifieringsstrategin. Strategin kommer att ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna för elektrifiering utifrån ett energiperspektiv och har ett tydligt fokus på att möjliggöra en snabb elektrifiering av transporterna. Kommissionens ledamöter fick möjlighet att ge inspel och synpunkter.

Ledamöterna Henrik Henriksson, Scania, och Jessica Sandström, Volvo AB, delade också med sig av sina reflektioner kring utvecklingen i omvärlden. Det handlade främst om elektrifieringen av tunga transporter, vilka styrmedel som används och satsningar på elektrifiering som görs i olika länder och vad som krävs för att accelerera omställningen.

De lyfte att det till en början bör vara fokus på lokala och regionala godstransporter, men att det också kommer att krävas tillgång till infrastruktur i Europa. Vidare berättade de att fordonsindustrin i Europa inom ACEA (European Automobile Manufacturers Association) gemensamt har kommit överens om att alla nya fordon som säljs ska vara fossilfria år 2040.

Hör (och se) Thomas Eneroth beskriva arbetet i kommissionen:

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-22 11:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Elektrifieringskommissionen Scania Socialdemokraterna Volvo