Benny Engelbrecht. Foto: Regeringen.dk/montage.

Danmark tar kampen för mobilitetspaketet

Mobilitetspaketet har under hela resans gång motarbetats av ett antal medlemsländer. Man har hänvisat till pandemin för att skjuta införandet på framtiden och det sista kortet som drogs var att återvändandekravet var dåligt för miljön. Danmarks transportminister Benny Engelbrecht: ” Vi måste ta striden för att undvika att det vi uppnått undermineras”

 

Sju länder utmanar just nu delar av innehållet i EU:s mobilitetspaket. Huvudpunkterna man motsätter sig är återvändandekravet för fordon var åttonde vecka och den så kallad ”avkylningstiden” (cooling-off) på fyra dygn efter avslutad cabotagekörning i ett medlemsland.

De protesterande medlemsländerna har överklagat till EU-domstolen och åberopar även att återvändandekravet är i strid med EU:s Green Deal.

Den danska transportministern Benny Engelbrecht sade fredagen den 12 mars, att Danmark har för avsikt att stå upp för samtliga delar av mobilitetspaketet.
– Det var en lång och tuff,men viktig kamp för att få mobilitetspaketet antaget och vi hänger oss nu helt åt den juridiska striden för att förhindra att den mobilitetspaketet undermineras, sade Engelbrecht.

På det danska Transportministeriets hemsida läser vi vidare att Engelbrecht säger att mobilitetspaketet ska säkerställa att europeiska chaufförer arbetar under ordentliga förhållanden.
– Det handlar om helt grundläggande saker som övernattningsmöjligheter och förarnas möjligheter att få komma hem till sina familjer var fjärde vecka, säger han.
Mobilitetspaketet ska även bidra till rättvis och sund konkurrens.

Han säger också att det inte hör till vanligheterna att Danmark går in i så många saker samtidigt. Det handlar om femton punkter.
– Kampen för mobilitetspaketet har varit lång och tuff. Vi måste ta striden för att undvika att det vi uppnått undermineras, avrundar Benny Engelbrecht.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-15 09:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Benny Engelbrecht Danmark EU EU-kommissionen Green Deal Mobilitetspajetet Transportministeriet