Fotot togs under tisdagens kontroll då 31 körkort omhändertogs. Foto: Göran Rosengren

Höga hastigheter vid vägarbetsplatser ämnet i interpellation till infrastrukturministern

Thomas Morell (SD) kastar återigen handsken framför infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Detta med en interpellation som tar avstamp i en artikel som tidningen Proffs publicerade i onsdags i förra veckan, som handlade om att 55 förare fått sina körkort återkallade efter att ha kört för fort vid ett vägarbete på E6 i Skåne.

Chaufförspodden – Exklusivt


Thomas Morell förklarar inledningsvis att Helsingborgspolisen under vecka 4 genomförde riktade insatser på E6 vid Hallandsåsen. Resultatet var mer än nedslående ur trafiksäkerhetssynpunkt, konstaterar han.

Under de kontroller som polisen har haft på senare tid har 66 förare rapporterats för fortkörning och inte mindre än 55 förare har fått sina körkort omhändertagna på plats.

Morell menar att de personalgrupper som har vägen som arbetsplats är utsatta för andra förares nonchalans och bristande respekt för andra människors liv och hälsa. ”Att dundra förbi en arbetsplats i så hög hastighet att man mister sitt körkort visar på en omdömeslöshet som trotsar all beskrivning”, skriver Thomas Morell.

Han pekar vidare på det kanske mest självklara, att vägarbetare, räddningstjänst, ambulanspersonal, poliser och bärgningspersonal måste kunna utföra sitt arbete under säkra förhållanden. ”De är ju trots allt där ute för att hjälpa oss andra att få en bättre och säkrare trafikmiljö.”.

Hultsteins


Thomas Morell är också
av inställningen att skyltning om vägarbete som blir kvar trots att arbetsdagen avslutats kan leda till att förare förlorar respekten för skyltningen.

Morell vill se att problemet med höga hastigheter förbi vägarbetsplatser får en lösning eftersom ”allt för många dödsfall, skador och incidenter inträffar ute i trafiken”.

Frågan i interpellationen lyder:
”Avser regeringen att vidta några åtgärder för att öka säkerheten för dem som har vägen som arbetsplats, och vilka åtgärder blir i så fall aktuella?”.

Senast den 22 februari måste Tomas Eneroth svara.

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-01 16:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Fortkörning Interpellation Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth Trafiksäkerhet