Det är Scanias mål att vara den ledande leverantören i omställningen till ett hållbart transportsystem.

Scania ska vara ledande i omställningen till hållbara transportsystem

Det är Scanias mål att vara den ledande leverantören på vägen mot ett hållbart transportsystem. Batterielektriska fordon kommer att vara det viktigaste redskapet för att göra det möjligt att uppnå fossilfria transporter med bättre transportekonomi för kunderna.


Den snabba utvecklingen av elektrifierade transportlösningar för tunga transporter omfattar bland annat framsteg inom batteriteknologin när det gäller att lagra energi i förhållande till batteriets vikt. Även laddningstider, laddningscykler och batteripris per kilo, förbättras snabbt.

Det betyder att dessa lösningar blir mer kostnadseffektiva, särskilt när det gäller upprepade och förutsägbara transporter. Batterilösningar kommer successivt att ingå i Scanias fossila och biodrivna lösningar för de flesta transportuppdragen.

Scania har redan lanserat en helt elektrifierad lastbilsmodell samt elhybrider med och utan plug in-teknik. Om några få år planerar Scania att inför elektrifierade lastbilar för långa körningar på upp till 4,5 timmar i ett sträck och med lastvikter på upp till 40 ton. Snabbladdning ska ske när föraren håller sin 45-minutersrast.

År 2025 räknar Scania med att elektrifierade fordon kommer att stå för cirka 10 procent av koncernens totala fordonsförsäljning i Europa. År 2030 förväntas 50 procent av Scanias totala fordonsförsäljning vara elektrifierade fordon.

Scania har redan investerat i väteteknik för tunga fordon och enligt Scania är man just nu den enda tillverkaren som levererat ett vätedrivet fordon till kunder. Dock är utmaningen stor med väte som kräver mycket energi vid tillverkning.

En annan utmaning med väte är reparation- och underhållningskostnaderna för vätedrivna fordon som för närvarande är dyrare i inköp än batteridrivna lastbilar.

Scania åtar sig att varje år lansera minst ett nytt eldrivet fordon i sitt buss- och lastbilsprogram. De åtar sig också att påverka samhällsinvesteringar och effektiviseringar av laddinfrastrukturen för batteridrivna fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-25 09:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifierade Lastbilar Fossilfritt Laddinfrastruktur Scania Vätdrift