Regeringen vill ha mer järnvägsunderhåll för pengarna

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera sina underlag för upphandlingar och hur kostnadsökningar kan motverkas inom järnvägsunderhållet. Syftet är att säkerställa att de medel staten satsar används effektivt och motverka fördyringar.
Chaufförspodden – Exklusivt


Uppdraget innebär att Trafikverket ska analysera omfattning och konsekvenser av så kallad obalanserad budgivning i samband med upphandling av baskontrakt för underhåll av statliga järnvägar.

Obalanserad budgivning innebär att det är stora prisskillnader i de anbud som ges i en upphandling i förhållande till Trafikverkets egna beräkningar på vad underhållet bör kosta, vilket ofta leder till dyrare projekt än planerat.

Uppdraget omfattar även att redogöra för hur kostnadsökningar i samband med genomförande av baskontrakt kan motverkas.

Trafikverket ska upprätta en handlingsplan med ett åtgärdsprogram för att motverka möjligheterna att genomföra obalanserad budgivning samt kostnadsöverskridanden i verksamheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 2 juli 2021.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-29 09:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Budgivning Infrastrukturminister Järnvägsunderhåll Regeringen Socialdemokraterna Trafikverket