Företagsbot för Torslandaåkeriet Swecom

När en Nordmakedonsk dragbil med trailer stoppas på Skoftesta rastplats vid E18 nära Köping, framkommer det att vägavgiften är obetald och fordonet är inte anmält i yrkesmässig trafik. Den Nordmakedonska föraren är en tredjelandsmedborgare och saknar förartillstånd. Det leder till att Swecom AB får en företagsbot.


Ekipaget stoppas den 21 februari 2019 och nämnda brister framkommer. När kontrollanten kontaktar trafikansvarig på Swecom AB, mejlar denne ett hyreskontrakt på dragbilen som han hyr av sin bror i Nordmakedonien och berättar även att den aktuelle föraren varit anställd sedan 2019-01-15 och kört yrkesmässig trafik sedan 2019-01-27. Föraren är inhyrd från ett utländskt företag.

Det är inte första gången aktuell förare rapporterats för avsaknad av förartillstånd. Det har skett två gånger tidigare, en gång i september 2014 och sedan i januari 2015.

Den trafikansvarige säger i förhör att han själv var på resande fot utomlands när händelsen utspelade sig och kände inte till vad som hänt. Han litade på företaget som tog ut föraren att allt var okej med denne och skulle inte tillåta att en sådan förare kör för honom. Han har avslutat samarbetet med aktuellt företag.

Swecom förnekar brott och ärendet hamnar i tingsrätten i Västerås där åklagaren menar att Swecom inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten såsom att göra nödvändiga kontroller av att alla tillstånd fanns. Han yrkar på en företagsbot om 50 000 kronor.

Tingsrättens dom meddelas den 10 oktober 2020 och har nu vunnit laga kraft. Swecom åläggs i domen att betala en företagsbot om 50 000 kronor.

I tingsrättens bedömning står att det i artikel 3 i förordning (EG) nr 1072/2009 framgår att den som innehar ett gemenskapstillstånd också behöver ett förartillstånd om föraren är medborgare i ett tredjeland.

Det står vidare att Swecom har haft ett gemenskapstillstånd, men inte ett förartillstånd för den aktuella chauffören som är tredjelandsmedborgare. Redan på den här grunden har Swecom inte uppfyllt sina förpliktelser enligt den i Sverige gällande förordning (EG) nr 1072/2009, anser tingsrätten.

Åklagaren har enligt tingsrätten bevisat att Swecom brutit mot bestämmelserna. Vad Swecom har anfört för att undgå ansvar har inte försämrat bevisningen, säger tingsrätten i sin bedömning.

Tingsrätten avrundar med att det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och tingsrätten anser att begärd företagsbot är rimlig med hänsyn till straffskalan för brottet. Swecom ska förpliktas utge 50 000 kronor i företagsbot.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-14 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Förartillstånd Företagsbot Polisen tingsrätten Vägavgift Yrkesmässig Trafik