Bättre arbetsvillkor för yrkesförare och mer rättvis konkurrens i yrkestrafiken

Förslag på bättre arbetsvillkor för yrkesförarna och mer rättvis konkurrens i yrkestrafiken är på väg. Igår gick ett förslag om kompletterade regler för kör- och vilotider ut på remiss. Förslagen bedöms leda till bättre arbetsvillkor, mer rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet.


Den 20 augusti 2020 trädde nya EU-regler om kör- och vilotider i kraft genom det så kallade mobilitetspaketet. Nu har det tagits fram kompletterande bestämmelser som framför allt behandlar ansvar vid överträdelser av de bestämmelser som trädde i kraft i augusti.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
– Det måste bli bättre ordning på de svenska vägarna. Därför föreslås nu omedelbara sanktionsavgifter om du bryter mot gällande kör- och vilotider. Det kommer leda till bättre villkor för yrkesförarna och mer rättvis konkurrens mellan transportföretagen, säger han.

Konkurrensen mellan svenska och utländska transportföretag måste bli mer rättvis. Därför föreslås nu bland annat att det införs regler om förskott för sanktionsavgift gällande kör- och vilotider. De nya bestämmelserna innebär att ett utländskt transportföretag kommer att behöva betala direkt för de överträdelser som konstaterats vid en vägkontroll.

Genom ändringar i kör- och vilotidsbestämmelserna som beslutats inom mobilitetspaketet, har förarens sociala villkor förbättrats genom ett tydligare förbud mot att tillbringa den ordinarie veckovilan i fordonet. Transportföretagen har också fått krav på sig att organisera verksamheten så att föraren regelbundet kan återvända hem.

Förslaget är nu ute på remiss och svaren ska lämnas senast den 28 februari.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-05 09:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Mobilitetspaketet Sanktionsavgift Socialdemokraterna Tomas Eneroth