EU-parlamentariker Johan Danielsson (S):

”Äntligen ett förslag från EU-Kommissionen om YKB”

Det har tagit tid för EU att komma med ett förslag om hur YKB ska hanteras under pandemin. Även regeringen har fått kritik för att ha tvekat. Nu har emellertid ett förslag kommit från EU och Johan Danielsson (S) kommenterar detta.


Förslaget lyder:
– Licenser/YKB som gått/går ut mellan 1 sep 2020 – 30 apr 2021 får med detta undantag, förlängas ytterligare i 7 månader pga. den pågående pandemin, som bl.a. innebär att den obligatoriska utbildningen som reglerna kräver att man ska genomföra för att förnya sitt YKB, inte kan genomföras i praktiken.

– Om ett medlemsland anser att det inte går att följa reglerna med den obligatoriska utbildningen efter 30 apr 2021, måste de informera Kommissionen om detta senast 1 apr 2021 och med motivering förklara varför de inte kan genomföra utbildningen, och därmed ansöka om ytterligare förläning på max 6 månader.

– Om ett medlemsland väljer att inte införa dessa undantag, måste land ändå följa de undantag som ges av annat medlemsland till deras yrkesförare och dess YKB.

– Syftet med YKB-reglerna är att ha samma kompetensregler för yrkesförare i hela EU för att på så vis säkerställa säkerhet på vägarna, för berörda yrkesförare och samtliga i trafiken. Undantagsreglerna är skapade för att säkerställa en välfungerande inre transportmarknad och undvika störningar på den inre marknaden som helhet.

Johan Danielsson är glad över att EU äntligen kommit med ett förslag gällande YKB.
– Det borde ha presenterats innan årsskiftet, säger han.

Han ser det som positivt att förslaget gäller retroaktivt från 1 september.
– Som situationen ser ut nu, är det inte alls osannolikt att ett undantag till slutet av april är alldeles för kort, säger han vidare.
Medlemsländerna har dock möjlighet att förlänga ytterligare om läget kräver det.

Förslaget anser han är viktigt.
– Förslaget är viktigt då det hjälper oss att säkerställa att vi har en välfungerande transportmarknad. Inte minst nu när vaccinet behöver transporteras. Samtidigt kan vi inte ha EU-regler som bidrar till ökad smittspridning. Nu ska vi i parlamentet försöka behandla detta så fort det går,
avrundar Johan Danielsson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-18 15:29
Kategori: Nyheter
Taggar: EU EU-kommissionen Socialdemokraterna YKB