Ny satsning på klimatkrav i kommunernas upphandling

Fossilfritt Sverige kraftsamlar nu för att stärka kommunernas arbete med att ställa klimatkrav i upphandlingarna. Genom ett klimatledarprogram kommer sex kommuner med höga ambitioner på området att samarbeta för att vässa den offentliga konsumtionen och utveckla arbetsmetoder som sedan kan spridas till fler.
Chaufförspodden – Exklusivt


Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
– I branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft pekas klimatkrav i den offentliga upphandlingen ut som en nyckelfråga för att omställningen ska lyckas. Klimatsmarta lösningar finns tillgängliga men måste premieras av marknaden och där kan kommunerna visa vägen. Våra gemensamma medel måste styra mot våra gemensamma mål, säger han.

Varje år upphandlar kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av BNP. Kommunernas utsläpp från inköp uppgår till 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Till största delen handlar det om inköp av energi, byggande och transporter. För att Sverige ska klara av att nå sina långsiktiga klimatmål måste den offentliga upphandlingen visa vägen och bli fossilfri eller klimatneutral redan inom några år.

Därför samlar nu Fossilfritt Sverige sex kommuner som alla visat en förmåga att leda klimatutvecklingen på upphandlingsområdet. Det är Helsingborgs stad, Umeå kommun, Uppsala kommun, Växjö kommun, Örebro kommun och Östersunds kommun som i klimatledarprogrammet tillsammans ska titta på vilka modeller och arbetssätt som är effektivast att jobba med för att också stärka näringslivet. Det handlar om hur dialog med näringslivet kan föras, hur klimatkrav kan samordnas för att minska riskerna för leverantörerna och hur kommuner i samma region kan samverka.

Svante Axelsson säger avslutningsvis att ställa krav på utsläppsminskningar när ekonomin ska startas igång i spåren av coronapandemin, är ett sätt att sporra teknikutveckling och på det sättet stärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Hultsteins

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-15 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Fossilfritt Sverige Klimatkrav Kommuner Upphandling