WEBB-TV
Det är svårt att beivra miljöbrott. Kommunens utsände kunde inte säkert fastställa om det var det nu parkerade fordonet som släppt ut vätskan eller ett fordon som stått där tidigare. Det är svårt att beivra miljöbrott. Kommunens utsände kunde inte säkert fastställa om det var det nu parkerade fordonet som släppt ut vätskan eller ett fordon som stått där tidigare.

Dragbil läckte kylarvätska i kommunens dagvattenbrunn

Miljöförbundet: Svårt att beivra utländska företag för miljöbrott

Söndagseftermiddagen den 13 december uppmärksammas ett rumänskt trailerekipage som står med hytten fälld i Bjuv. Vår kontakt berättar att det har reparerats något som har lett till att kylarvätska runnit ut på marken och vidare ut i dagbrunnen.
Se även filmen från platsen!Han ringer 112 och polisen tar kontakt med Bjuvs kommun som sedan skickar ut en man från Fastighetsavdelningens beredskap. Någon större åtgärd vidtas dock inte, men han säger till vår kontakt att han ska tala med sin chef på måndagen.

På måndag morgon är ekipaget borta och nu vill vi veta om kommunen gjort en anmälan om incidenten till Söderåsens Miljöförbund (SMFO) i Klippan, men när vi ringer strax innan lunch, har ingen anmälan inkommit.

Vi kontaktar Ingrid Trollås, chef för gata- och park i Bjuvs kommun. Hon får ta del av incidenten, se filmen och andra bilder vi har. Medan vi väntar på hennes svar, tar vi kontakt med tyska Spedition-Nickles, vars namn står på trailern.

Det är Georg Nickles som svarar och han berättar att de inte längre äger trailern och att de för övrigt inte har någon trafik alls på Sverige.
– Vi har endast tyskregistrerade trailers och tyska åkerier. Det här är naturligtvis inte alls någon bra reklam för vårt företag och jag hoppas att ni hittar åkeriet, säger han.

Ingrid Trollås kommer tillbaka och bekräftar att kommunens jour på Fastighetsavdelningen kom till platsen efter polisens samtal.
– Under fordonet såg han något som liknade kylar- eller spolarvätska, kanske 1-1,5 liter på gatan. Han ville inte krypa in under lastbilen på gatan för att lägga ut Absol, säger hon.
Inte heller kunde han säkert fastställa om det var det nu parkerade fordonet som släppt ut vätskan eller ett fordon som stått där tidigare.

Kommunens utsände tog mycket riktigt händelsen till sin chef, men enligt Ingrid Trollås försenades anmälan på grund av att man hade medarbetarsamtal under måndagen den 14 december.
– Jag ska nu göra en anmälan till SMFO, säger hon.
Hon skickade även ut sin trafikingenjör som ringde tillbaka och berättade att gatan inte längre har några direkta mängder kvarvarande vätska på sig, men att han tyckte att det såg ut som oljeblänk i brunnen. Det beställs en spolning av brunnen som gjordes samma dag.

SMFO är de som efter en anmälan ska hantera dessa ärenden. Vi talar med handläggare Kenneth Kallin som berättar att det är ett miljöbrott att på marken och ner i dagbrunnar, spilla ut exempelvis oljor, glykol och andra kemikalier.
– Det är ett miljöbrott i de fall man kan visa att det skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, men det är ofta väldigt svårt att påvisa det och väldigt få, om några, blir dömda, säger han.
Får de tag i den som är ansvarig för nedsmutsningen, kan ändå kostnadsansvar för eventuell sanering och administrativa kostnader belastas den ansvarige.

Om det är en svensk lastbil som gör det vi beskriver och ni har tillgång till registreringsnumret, får det då konsekvenser för fordonsägaren och har ni de verktyg som behövs för att beivra tilltaget.
– Ja det stämmer och, ja, vi har verktygen som behövs, säger Kenneth Kallin.

Om det istället är exempelvis ett rumänskt fordon och ni även där har tillgång till registreringsnumret, vilka möjligheter har ni då att beivra?
– Väldigt få om vi inte kan få tag i kontaktuppgifter via eventuell företagslogga eller annat. Vanligtvis faller då ansvaret på Trafikverket, väghållare eller fastighetsägare i första hand. Vad jag erfar, kan det ibland finnas möjlighet för dem som drabbats av en incident, att få ut ersättning via sina försäkringar, säger han.

Det är således svårare att beivra incidenter begångna av exempelvis utomnordiska företag. Vad är det för verktyg ni skulle behöva ha för att förenkla, ens möjliggöra, den processen?
– Svår fråga. Kanske tillgång till alla EU-länders fordonsregister för att kunna finna ägarna bakom fordonen, men jag anar att det, även om vi får tag på kontaktuppgifter, ändå blir väldigt svårt att driva ärenden gentemot företag i andra länder. Det skulle kräva en hel del samordning, säger han.

Vad menar du skulle vara det svåraste?
– Antagligen att få dem delgivna i olika delar av rättsprocessen. Det är problematiskt även inom landet. Så även om vi har rätt adressat så skulle de troligen i de flesta fall klara sig undan genom att göra sig oanträffbara, avrundar Kenneth Kallin.

Hans avslutande ord påminner om ett ärende vi skrivit om nyligen där det inte gick att komma i kontakt med förövaren som helt enkelt höll sig undan. Det slutade med nerlagt ärende och brottsverktyget kan nu återkrävas av densamme.

Webb-TV

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-16 16:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Absol Bjuv Miljöbrott Polisen Söderåsens Miljöförbund Utsläpp Webb-TV