Fotomontage: Göran Rosengren

Virtuella kontor ett hot i kampen mot brevlådeföretag?

För att underlätta för företag med anknytning till Finland att etablera sig i Sverige, erbjuder Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm virtuella kontor. För företag blir således handelskammarens virtuella kontor den svenska adress som initialt krävs för en etablering i landet.I ett aktuellt polisärende med ett svenskt åkeri som visade sig ha samma adress som Finska ambassaden i Stockholm, tittar vi närmare på hur det kan vara möjligt då en ambassad är det landets territorium.

Det visar sig att på den adressen finns även Finsk-svenska handelskammaren. Handelskammaren har sedan en egen adress för sin kunder och den ligger på svensk mark.

På Finsk-svenska handelskammarens hemsida läser vi att man erbjuder företag med anknytning till Finland och som ämnar starta ett dotterbolag eller filial i Sverige, ett virtuellt kontor eftersom en etablering kräver att företaget har en adress i Sverige. Aktiebolag med utländska personer eller ej i Sverige bosatta personer i styrelsen, måste även utse en person som mottagare för delgivningar, något handelskammaren också erbjuder kunderna enligt informationen på hemsidan.

På hemsidan står det att de skräddarsyr ett avtal efter kundens behov av olika tjänster och bland annat kan offentlig post till företaget även skickas vidare till moderföretaget i Finland. Vi kontaktar Markku Sirviö som är marknadsrådgivare på handelskammaren.

Trots att det på hemsidan står att det är just ett virtuellt kontor man erbjuder, beskriver Markku Sirviö det annorlunda.
– Vi kan mot en avgift erbjuda en postadresstjänst i samband med när ett företag/företagare med finländskt anknytning vill etablera sig i Sverige. Det gäller oftast småföretag/enmansföretag som inte har resurser i etableringsfasen att skaffa ett kontor/adress i Sverige, säger han.

Postadressen är oftast kopplad till bildandet av ett dotterbolag eller en filial och är tänkt att underlätta etableringen i Sverige under en kortare period tills företaget skaffar kontor och därigenom får en egen postadress i landet.
– Vi erbjuder i praktiken en postadresstjänst och kan skicka post vidare varje dag om företagaren exempelvis är på resande fot. Det är en posttjänst som i sådana fall är en praktisk lösning, säger Markku Sirviö.

Vi frågar också under hur lång tid en etableringsfas pågår och får svaret att det brukar ta 2-3 år innan företaget kan veta om marknaden är mottaglig för deras tjänst eller vara.

Är det ni erbjuder förenligt med EU:s mobilitetspakets grundtanke i kampen mot brevlådeföretag?
– Jag förstår inte riktigt vad frågan om EU:s mobilitetspakets grundtanke i kampen mot brevlådeföretag har att göra med den tjänst som vi erbjuder, avrundar Markku Sirviö.

Initialt ges alltså ett företag som ännu inte har en egen adress i Sverige, möjlighet att få det genom att använda sig av Finsk-svenska handelskammarens erbjudande som ger företaget en postadress, en brevlåda, dit post kommer och man blir nåbar oavsett var man befinner sig. Detta eftersom handelskammaren även kan vidarebefordra offentlig post till företagaren. Det kan i sin tur öppna nya vägar för exempelvis åkerier att etablera sig i Sverige.

Vi frågar EU-parlamentarikerna Peter Lundgren (SD) och Johan Danielsson (S) om deras syn på handelskammarens erbjudande och Johan Danielsson säger att existensen av brevlådeföretag är oacceptabel.
– Vi prioriterade detta i mobilitetspaketet. När vi nu sätter stopp för möjligheten för utländska åkerier att permanent bedriva inrikestrafik i Sverige till utländska löner och arbetsvillkor, är det helt centralt att det inte ersätts av andra tveksamma upplägg, säger han.

Givetvis får företag bedriva verksamhet i Sverige och i andra EU-länder, fortsätter han, men då ska reglerna följas och man måste ha en korrekt adress och kontaktperson på plats i det landet.
– Sett ur ett generellt perspektiv är det inte acceptabelt att åkerier börjar använda sig av ”virtuella kontor” för då tappar vi kontrollmöjligheter. Vi måste ha starka kontroller av de nya reglerna, avslutar han.

Peter Lundgren ser ett virtuellt kontor som ett nytt sätt att runda lagen.
– Vad Finsk-svenska handelskammaren erbjuder gör företag som nyttjar tjänsten till inget annat än brevlådeföretag, oavsett hur länge tjänsten används och vilka kringtjänster och stöd som erbjuds företaget. Jag kräver att Transportstyrelsen avlägger ett besök på nämnda plats för att klargöra vad som gäller, säger han.

Peter Lundgren kommer även att författa en skrivelse till EU-kommissionen om detta.
– Jag är så innerligt trött på alla dessa företag som gör allt för att inte behöva driva ett företag enligt de regler som gäller i Sverige, avrundar han.