Til vänster Tobias Lundberg och till höger P-A Falk. Fotomontage: Göran Rosengren, Proffs

Assistancekåren Sweden AB:

”Vi har gjort allt ”by the book””

Assistancekåren startade egen larmcentral, samarbetet med SOS International minskade sedan drastiskt, medlemmar i Assistancekåren ansåg sig ha blivit uppsagda på fel grunder och ord står mot ord om vad som är sanningen. ”Det pågår en osaklig hetsjakt mot styrelsen och vd Mats Nilsson där saklighet ersatts med könsord, personangrepp, lögner och påhopp som gränsar till ofredande”, säger Assistancekåren.Det finns spänningar inom bärgningsbranschen, något vi åter uppmärksammade i en artikel nyligen. Vi talar med Tobias Lundberg som är styrelseordförande i Assistancekåren Sweden AB och med P-A Falk, ordförande i MRF-bärgarnas ideella förening. Tobias Lundberg berättar att Assistancekåren ägs helt av MRF-bärgarnas förening som består av cirka 120 bärgarföretag.

Assistancekårens vd Mats Nilsson får hård kritik från många håll för att vara orsaken till förändringar och uppsägningar av medlemmar. Till oss säger Mats Nilsson att han endast verkställer styrelsens beslut.
– Han sköter bolaget som vilken vd som helst. När det gäller stora frågor som att ta upp lån eller som nu – säga upp samarbetsavtal, är det en styrelsefråga. Vd:n har inte rätt att fatta beslut om att säga upp medlemmar och har inte heller gjort det. Besluten är tagna av två styrelser med i allo 14 personer, säger Tobias Lundberg.

2017 skapade Assistancekåren en egen larmcentral. Varför?
– Beslutet handlade mycket om att öka kvaliteten på vårt eget larmnummer och om att kunna ha mindre kunder som exempelvis åkerier och dem som sett TV-serien vilka kräver en lite annan service vid mottagande av samtal. Vi ville ha det i vårt hus att svara på vårt eget larmnummer, säger P-A Falk och pekar på att man kommer närmare kunderna.
SOS international har kvar några stora kunder och man har fortfarande flera gemensamma kunder.

Alla medlemmarna var närvarande när Assistancekåren röstade om larmcentralen och Lundberg säger att 91 procent röstade för förslaget och tyckte det var mycket bra. Men, det blev en brytning med SOS International sedan. Vad hände?
– SOS International såg vår larmcentral som en fientlig handling, men vi har fortfarande gemensamma kunder som idag först hamnar hos dem och sedan gör vi jobben. Det var inte alls något fientligt från vårt håll, säger P-A Falk.
Lundberg tillägger att de hade flera möten med SOS International innan man startade den egna larmcentralen och allt var bra, men endast veckor senare började SOS International säga upp avtalen med majoriteten av Assistancekårens bärgare.
– Det var de som bröt med oss, inte tvärtom, men det var ingen dramatik kring det. De har vuxit precis som vi och de har sin affär och vi har vår affär, säger Lundberg.

Bärgare vi talat med säger att de sagts upp för att de haft samarbete med lokala, icke Assistancekårenanslutna bärgare, samarbeten med vad Assistancekåren ser som konkurrenter.
– Vi har rätt att tycka att man inte ska köra åt konkurrenter. Det har vi rätt till enligt konkurrensrätten, säger Lundberg.
Var i medlemmarnas avtal och/eller stadgar står det att de inte får ha dessa samarbeten?
– I samarbetsavtalet finns i paragraf 9 att bärgarna är fria att teckna avtal med kunder. Det gäller självfallet inte konkurrenter vilket exempelvis SOS International är. I våra stadgar i paragraf 4, står det att man inte får bedriva konkurrerande verksamhet, säger Lundberg och Falk.

Handen på hjärtat – förutom dem som sagts upp, har ingen annan, inklusive er i styrelsen, kört för dem som ses som konkurrenter?
– Vi har bland annat kört åt Falcks. I Göteborg gjorde vi det under en tid med ett avtal som styrdes från centralt håll. Däremot finns det inga avtal skrivna med andra konkurrenter vad vi känner till. Vi bromsar gärna körningar åt konkurrenter där vi bedömer att det skadar vårt varumärke och vårt fina know how, säger P-A Falk.

De senaste två åren har sju medlemmar sagts upp, men Lundberg säger att man helst inte vill säga upp någon. Inte heller räcker det med att endast ha kört för en konkurrent. Han pekar på grova överträdelser som bland annat felaktig fakturering och att ha gått emot marknadsföringspolicyn samt kvalitetsproblem.
– De som sagts upp har haft alla möjligheter i världen att rätta till felen, men har valt att inte göra det, säger Lundberg som pekar på att man har de bästa rådgivarna inom alla områden, även den juridiska delen för att kunna agera på rätt sätt.
Lundberg och Falk är förvånade över att de som slutat sedan blivit så arga när de ändå inte tyckte upplägget var bra.

Tobias Lundberg säger att de har gjort allt ”by the book” och juridiskt korrekt och inga juridiska invändningar har heller kommit från dem som är missnöjda nu.
– Istället pågår en osaklig hetsjakt mot styrelsen, inte minst mot Mats Nilsson, på sociala media där saklighet ersatts av könsord, personangrepp, lögner och påhopp som gränsar till ofredande. Det har även utlovats pengar till dem som tipsar om vi gör något fel, säger Lundberg.

P-A Falk och Tobias Lundberg säger avslutningsvis att man företräder Assistancekårens 120 duktiga och skötsamma medlemmar bland vilka en bedövande majoritet tycker det man gör fungerar mycket bra och att medlemmarna är bestörta över påhoppen i sociala media.
– De beslut styrelsen fattar är ett resultat av samarbete och input från våra stationer i hela landet. Vi lägger stora summor på att det vi gör ska vara rätt eftersom vi förvaltar medlemmarnas pengar. Vi är idag mer demokratiska än någonsin tidigare, avrundar de båda.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-13 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Assistancekåren Bärgning Bärgningsbil Bärgningsföretag Larmcentral MRF Sociala Media SOS International