Infrastrukturministern om dispens för YKB:

”Regeringen driver frågan och är beredd att vidta ytterligare åtgärder”

Såväl Thomas Morell (SD) som Åsa Coenraads (M), har ställt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) frågor om lösningar för de i coronapandemins fotspår inställda YKB-utbildningar. Man efterfrågar antingen att Transportstyrelsen får i uppdrag att godkänna digitala utbildningar eller en förlängning av dispensen.

Thomas Morell ställde infrastrukturminister Tomas Eneroth frågan om huruvida ministern avser att vidta åtgärder för att återigen införa en dispens från kravet på genomförd repetitionsutbildning gällande YKB.

Åsa Coenraads har också ställt en fråga på samma tema till ministern om huruvida han avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att godkänna digitala utbildningar för yrkeskompetensbevis eller om ministern avser att ge ytterligare dispens för befintliga yrkeskompetensbevis. Åsa Coenraads lyfter att identifikationen vid digital utbildning enkelt kan göras med ett digitalt bank-ID.

Tomas Eneroth har svarat dem båda:
”Den 25 maj 2020 trädde EU:s så kallade omnibusförordning i kraft. Den innefattar bestämmelser om att förare som ska genomgå fortbildning för att förnya sitt yrkeskompetensbevis mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 fick förlängd frist för att genomföra en sådan fortbildning samtidigt som giltighetstiden för beviset förlängdes med sju månader från och med den dag som anges som sista dag på beviset.

Regeringen har påtalat för EU-kommissionen att behovet är stort av en förlängning av dispenser för YKB-utbildningar och att detta arbete bör göras skyndsamt. Regeringen driver frågan och är beredd att vidta ytterligare åtgärder, om så bedöms nödvändigt och möjligt.”


Om artikeln

Publicerad: 2020-11-19 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Digital Utbildning Dispens Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna YKB