Anpassa YKB till rådande läge

YKB måste förlängas på grund av pandemiläget. I fredags eftermiddag den 6 november, skickade Transportföretagen därför en hemställan till regeringen. YKB-utbildningen måste anpassas till rådande läge.Transportföretagen vill se att regeringen lämnar in en ansökan till Europeiska kommissionen om förlängning av period för att genomgå fortbildning eller förnya yrkeskompetensbeviset för förare.

Ansökningstiden till kommissionen om en tillfällig förlängning av YKB, passerades redan i augusti 2020 och Sverige uppfyllde inte de krav som kommission då ställde för en förlängning.

Skälet till att Transportföretagen nu skickar in en hemställan, är att förutsättningarna och möjligheterna för företag och förare att genomföra utbildningar har begränsats på grund av pandemin och de restriktioner den innebär.

Maria Sjölin Karlsson regionalt verksamhetsansvarig kompetensförsörjning, Transportföretagen.
– Transportföretagen anser att det på grund av situationen med covid-19, blir svårt att genomgå fortbildning eller förnya yrkeskompetensbevis för förare just nu. Samtidigt måste det säkerställas att det finns tillgång till förare så att de samhällsviktiga transporterna fungerar, säger hon.

Det finns mycket goda skäl för regeringen att hjälpa företag och anställda i transportbranschen att upprätthålla samhällsnödvändiga transporttjänster genom att rikta den aktuella ansökan till kommissionen om förlängning.

Alternativt bör det ges utrymme att införa en nationell möjlighet att reglera och förlänga giltighetsperioden för YKB enligt de tidigare förslag som departement tog fram våren 2020, men som aldrig blev aktuellt då den så kallade omnibusförordningen trädde i kraft. Förordningen innebar en förlängning på sju månader från utgången av YKB för förare vars YKB gick ut mellan den 1 februari och den 31 augusti i år.

Maria Sjölin Karlsson avrundar.
– Att inte möta transportnäringens behov av ett ändrat regelverk med möjlighet till förlängd giltighet av YKB på grund av rådande omständigheter, vore mycket olyckligt. Särskilt då samhället med all sannolikhet kommer att vara påverkat av covid-19 under en längre tid.

Under våren 2021 är det fem år sedan krav på YKB infördes i Sverige. Det innebär att majoriteten av alla yrkesförare inom godstransporter kommer att ha ett behov av att förnya sitt YKB nästa år vilket också innebär att de måste genomgå minst en eller flera delkurser innan dess.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-13 09:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Regeringen Transportföretagen YKB