Magnus Nygren, MSB, kommer att titta närmare på Kustbevakningens och polisens sätt att rapportera brister och hur de utvecklar de systemen. - De har något där, säger han.

Magnus Nygren, MSB: Det är viktigt att tillsynerna fungerar och utvecklas

MSB har en samordnande roll när det gäller tillsyn av farligt gods. På plats i Helsingborgs hamn är Magnus Nygren, handläggare på MSB, för att se hur tillsynerna fungerar. Han är entusiastisk över att ha funnit att Kustbevakningen och polisen har ett system för rapportering och utveckling av detta som han vill titta närmare på.

Magnus Nygren är anställd på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sedan 2004. Där är han handläggare och arbetar med tillsyn av farligt gods. Vi träffar honom i Helsingborgs hamn den 23 september då det med myndighetssamverkan utförs kontroller på platsen.

Han har denna gång ingen tillsynsfunktion utan är där för att se hur tillsynerna fungerar.
– Och jag ska följa, lära och se hur tillsynerna går till, men även samla in intryck kring vad vi tillsammans behöver arbeta med för att utveckla bra tillsyner, alltså både för att lära mig själv och för att få en känsla för hur tillsynerna fungerar, säger han.

Då för du dialog med dem som utför tillsynerna här och de kan framföra vad de tycker är bra eller mindre bra?
– Det är nog mer så att de kommer till mig med frågor om hur man exempelvis ska se på regelverket i vissa frågor och situationer. Sådana intryck samlar jag på mig, säger Magnus Nygren.

MSB ger ut föreskrifterna inom väg- och järnvägstransporterna för farligt gods. Är det viktigt att se hur era föreskrifter fungerar i verkligheten?
– En väg att gå är just att se hur det fungerar i verkligheten. En annan ingång är hela det arbete som görs på Europanivå eftersom vi har ett gemensamt EU-regelverk, säger han.

Det är omöjligt att inte fråga om IMDG-koden, regelverket för farligt gods till sjöss, som sedan 2019 i Sverige inte längre får användas för att lagföra brott mot densamma. MSB är myndigheten för samhällets skydd och beredskap och frågan är om det är förenligt med den uppgift MSB har i samhället om problemen med IMDG-koden möjliggör att fordon som inte transporterar farligt gods på ett korrekt sätt hamnar på exempelvis färjor.

Tycker MSB att det är allvarligt att det nu inte fungerar och att det varit så sedan 2019 utan att någon lösning finns i sikte, eller ens någon som vill ta ansvar för det?
– Det är inte MSB som bötfäller. IMDG ges ut av Transportstyrelsen och sedan är det Kustbevakningen som utför tillsynen för sjön. Det är klart att det är en olycklig situation när Kustbevakningens inspektioner sedan inte kan gå hela vägen till ett åtal då det läggs ner på formella grunder, säger Magnus Nygren.
Han säger vidare att MSB har uttryckt vad myndigheten officiellt tycker i de remissvar man gett till Transportstyrelsen då de skickat ut föreskrifter på remiss. Där har MSB haft synpunkter på IMDG-koden.

Något Magnus Nygren är extra intresserad av och tycker är mycket spännande, är de system som Kustbevakningen och polisen här använder för att rapportera brister och hur de utvecklar de systemen.
– Det där är jag mycket nyfiken på och kommer att titta mer ingående på hur det fungerar. Jag tror nämligen att de har något här som gör kontrollerna mer effektiva och det finns en utvecklingspotential där, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-08 15:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Farligt gods IMDG Kustbevakningen MSB Polisen