Bilden talar för sig själv och under tiden kan laglösheten fortgå i våra hamnar. Foto: Proffs, montage

Vem äger frågan?

Ministrar fortsätter att peka på varandra i farligt godsfrågor

Kustbevakningen får inte använda IMDG-koden för att lagföra brott mot farligt godsregler till sjöss. Från inrikesminister Mikael Damberg (S) kom inga svar på de frågor vi ställde om detta. Samtidigt har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som ska bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart.

När vi började söka efter svar på varför problemen med IMDG-koden inte snarast löstes, började vi med att ta kontakt med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Där fick vi veta att våra frågor numera ska riktas till inrikesminister Mikael Damberg (S) varför vi kontaktade honom.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) ansågs inte själv ha tid att svara på våra frågor om huruvida han kan agera för att förändra rådande situation där överträdelser rörande farligt gods till sjöss inte kan lagföras på grund av att regelverket, IMDG-koden är skriven på engelska. Istället svarade hans pressekreterare, men några egentliga svar var det inte.

När vi frågade pressekreteraren varför vi inte kunde få svar på frågorna som ställdes, avslutade hon med orden: ”När det gäller det regelverk ni frågar om, är det ett mycket komplicerat sådant och ligger mellan justitiedepartementet och infrastrukturdepartementet. Det finns idag inga planer på några ändringar.”

Då vi redan varit i kontakt med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, kontaktade vi infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) eftersom det var dit vi blev hänvisade efter Mikael Damberg.

Samtidigt hade infrastrukturdepartementet gått ut med att regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att ”identifiera och analysera områden där det finns möjlighet till sjösäkerhetshöjande åtgärder, med särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor. Transportstyrelsen ska också vid behov lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en säker, hållbar och effektiv sjöfart”.
– Sverige ska gå före när det gäller goda villkor för personal på fartyg som trafikerar svenska vatten. Det ökar attraktiviteten för sjöfartsnäringen och förbättrar säkerheten till sjöss, sade Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Problemet med IMDG-koden och uppdraget som Transportstyrelsen har fått och att Tomas Eneroth säger att Sverige ska gå före för bland annat en bättre säkerhet till sjöss, blir motsägelsefullt.

Vi ställer frågor till Tomas Eneroth (S) om hur han ser på att IMDG-koden inte kan användas vilket innebär en påtaglig risk för att fler felaktiga farligt godstransporter rullar ombord på fartygen. Vilka möjligheter har han att bidra till en förändring av rådande laglöshet? Är det bekymmersamt och hur länge kan situationen tillåtas fortgå? Och är det rimligt att ingen agerar på grund av ett komplicerat regelverket och att saken faller mellan två departement?

Svaret kommer från Tomas Eneroths pressekreterare.
– Då frågan ligger på inrikesminister Mikael Dambergs bord, ber jag att få hänvisa till honom, säger hon.

Med all respekt, svarar vi, Mikael Dambergs pressekreterare säger i vår artikel att ”När det gäller det regelverk ni frågar om, är det ett mycket komplicerat sådant och ligger mellan justitiedepartementet och infrastrukturdepartementet.”

Vi påpekar att vi har talat med både justitiedepartementet och inrikesdepartementet Mikael Dambergs sekreterare hänvisar till infrastrukturdepartementet. Har Mikael Damberg och dennes pressekreterare fel?
– Jag hänvisar enligt tidigare svar till justitiedepartementet och inrikesminister Mikael Damberg då frågan om farligt gods ligger där, avrundar Tomas Eneroths pressekreterare.

Thomas Morell (SD) har, efter att ha följt ”cirkusen” kring IMDG-koden, skrivit en fråga till Mikael Damberg som måste svara innan 9 september och därefter, personligen, möta Thomas Morell i en interpellationsdebatt. Kanske kommer svaren då?