Överlast till vänster, otillåtet cabotage till höger. Det råder inte någon brist på sysselsättning på polisens kontrollplats.

Klirr i statskassan efter två dagars poliskontroll – i Helsingborg

För bred transport, för tungt, otillräckligt lastsäkrat, utslitet däck med blottad kord, otillåtet cabotage, obesiktigad färdskrivare – färdskrivarpliktigt fordon utan färdskrivare. Det kan låta som att vi försöker skriva en lista över sådant som kan komma att kosta åkerier och chaufförer pengar. Men inte alls. Det handlar om ärenden som trafikpolisen i Helsingborg har haft att hantera – på två dagar i förra veckan!
Och absolut, det har så klart kostat en hel del pengar för de som blivit ertappade.

När vi pratar med trafikpolis Christer Hansson berättar han inledningsvis om ett överlastat, utlandsregistrerat trailerekipage som han stoppade i onsdags.
– Kombinationen bestod av en treaxlad dragbil med treaxlad trailer. Dragbilen vägde vi in på 18 ton så det var ju inga problem. Trippeln på trailern däremot, vägde 29 ton, förklarar han.


Hela trailerns golv var
fyllt med pallar med tegelsten.
– Men på de fyra bakersta pallplatserna hade man dubbelställt pallar, vilket förklarar det tokiga viktfördelningen.

De fyra pallarna som man ställt upp längst bak saknade förstängning framåt.
– Totalt kostade detta 18 950 kronor om man summerar överlastavgift och böter, berättar Christer Hansson.

Nästa ekipage som plockas in är svenskregistrerat. En anläggningsbil med släp.
– Där hade man missat att betala såväl fordonsskatterna på både bil och släp, samt vägavgiften. Likaså var ett av däcken på ekipaget så slitet att kordväven var blottad. Det visade sig dessutom att färdskrivaren inte var besiktigad, förklarar Christer.

Kordväven blottades på det välanvända däcket.

Ägarna till ekipaget tar sig till platsen. De fick på ort och ställe visa upp kvitton på att de betalat in både skatter och avgifter innan ekipaget fick flyttas från kontrollplatsen.
– Det blev en kostsam historia för dem, säger Christer Hansson utan att nämna någon exakt summa.

Ny dag – och nya kontroller. Under torsdagen stoppas ett ekipage som snart misstänks för att ha kört otillåtet cabotage. Det rör sig om en internationell transport som nyligen rullat in i landet. Men istället för att lossa godset hos mottagaren i Uppsala, kopplas trailern av i Helsingborg.
– Därefter dirigeras dragbilen och dess förare till Malmö där han hämtar en annan trailer som skulle lossas i trakterna runt Mälardalen. Avslutar man inte den internationella transporten hos den mottagare som står på fraktsedeln faller rätten att köra cabotage, förklarar trafikpolis Lars-Göran Samuelsson.

Ett krav på att betala förskott på sanktionsavgift riktas mot åkeriet.
– För en stund sedan betalades de 40 000 kronorna, säger Lars-Göran till Proffs när vi pratar med honom på torsdagseftermiddagen. Och därmed behövde man inte låsa fast dragbilen.


Ett annat ärende
handlar bland annat om en lite väl bred last på en polskregistrerad 3,5-tons lastbil.
– Det var en pooltransport. Normalt sett brukar vi se att pooler av den här typen transporteras stående på högkant. Den här låg ner och därmed blev transporten cirka tre meter bred – och det fanns inga bred last-skyltar, förklarar Christer Hansson.

Men det var mer som inte stod rätt till. Den lilla lastbilen hade dessutom ett tungt släp tillkopplat.
– Och då, som i det här fallet, måste det finnas färdskrivare i bilen. Någon sådan fanns inte, kunde Christer konstatera.

Allt som allt resulterade det i 5 000 kronor i böter. Hur släpet ska komma hem till Polen blir nu ett problem som fordonsägaren får fundera ut en lösning på.

Poolen från Polen.

Något mer?
– Det har för min del blivit någon mobiltelefonpratare, något som kört om där det är omkörningsförbud och ett antal ”fostrande samtal”, avslutar Christer Hansson.

Lars-Göran Samuelsson tillägger att han har hunnit med ytterligare några ärenden under de två aktuella dagarna.
– På torsdagen hade jag bland annat en polsk 3,5-tonnare med 80 procents överlast samt en svensk 3,5-tons hästtransport lastad med två vuxna hästar. Och det fungerar inte, det blir överlast, i det här fallet handlade det om 35 procent, berättar Lars-Göran avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-06 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg Trafikpolisen Transportfusket